bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak

listen to the pronunciation of bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak
Turkish - Turkish
tasarlamak
bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak

    Hyphenation

    bir şe·yin na·sıl ger·çek·le·şe·bi·le·ce·ği·ni dü·şün·mek, zi·hin·de ha·zır·la·mak

    Pronunciation

    Word of the day

    retrograde
Favorites