tarife

listen to the pronunciation of tarife
Turkish - English
tariff

Unfair tariffs are imposed on foreign products. - Yabancı ürünlere haksız tarifeler uygulanmaktadır.

High tariffs have become a barrier to international trade. - Yüksek tarifeler uluslararası ticaret için bir engel haline gelmiştir.

instructions
statement
(Ticaret) scale of charges
timetable

I looked up the arrival time in the timetable. - Tarifede varış saatine baktım.

May I see the timetable? - Tarifeyi görebilir miyim?

fare
(Ticaret) duty
Price plan
tariff, schedule of rates, prices, or charges
timetable, schedule
scale
schedule

May I have a bus schedule? - Bir otobüs tarifesi alabilir miyim?

I do not know the train schedules, could you find out for me? - Tren tarifesini bilmiyorum, benim için öğrenebilir misiniz?

prospectus
price list
receipt
recipe

We found a recipe for grandma's cookies . - Büyükannemin kurabiyesi için bir tarife bulduk.

I shouldn't have doubled the recipe. - Tarifeyi iki katına çıkarmamalıydım.

instructions sheet, instructions, directions
price list, tariff; timetable, schedule; directions, instructions
rate
tariffed
tarife dışı
(Ticaret) nontariff
tarife dışı engel
(Politika, Siyaset) non-tariff barrier
tarife dışı engel
(Ticaret) non-tariff barriers
tarife dışı engeller
(Ticaret) non-tariff barriers
tarife dışı engeller
(Politika, Siyaset) non tariff barriers
tarife esası
fare basis
tarife kontenjanları
(Ticaret) tariff quotas
tarife numarası
(Ticaret) tariff number
tarife pozisyonu
(Ticaret) tariff classification
tarife benzeri engeller
(Ticaret) para-tariff barriers
tarife dışı ticaret politikası önlemleri
(Ticaret) non-tariff common commercial policy measures
tarife izahnamesi
(Ticaret) explanatory notes of tariff
tarife kotaları
(Ticaret) tariff quotas
tarife tavanları
(Ticaret) tariff ceilings
tarife uymak
to match the description
tarife alabilir miyim
Could I have a schedule
tarife benzeri faktörler
(Ticaret) tariff like factors
tarife düzeyi
(Ticaret) tariff level
tarife dışı engeller
(Hukuk) non-tariff barriers (NTB)
tarife dışı kısıtlamalar
(Ticaret) non-tariff restrictions
tarife dışı şirket
(Ticaret) nontariff company
tarife dışı şirket
(Sigorta) non-tariff company
tarife engelleri
(Hukuk) tariff barriers
tarife fabrikaları
(Ticaret) tariff factories
tarife fiyatı
(Sigorta) tariff company
tarife garantisi
feed-in tariff
tarife görüşmeleri
(Ticaret) tariff negotiations
tarife indirimi
(Sigorta) tariff discount
tarife kalemleri
(Hukuk) items of the tariff
tarife kesintileri
(Ticaret) tariff cuts
tarife konstrüksiyon birimi
fare construction unit
tarife konstrüksiyon noktası
fare construction point
tarife koyan ülke
(Ticaret) tariff imposing country
tarife oranları kotası
(Ticaret) tariff rate quotas
tarife pozisyonları
(Hukuk) headings of the tariff , tariff headings
tarife savaşı
(Ticaret) rate war
tarife sığmaz
it beggars description
tarife tanımı
(Hukuk) tariff description
tarife tavizleri
(Hukuk) tariff concessions
tarife uygulamak
tariff
tarife uymak
match the description
tarife uymak
(deyim) answer to the description of
tarife çiftlik ürünlerinde
tariffs on farm produce
tarife-dışı araçlar
(Ticaret) non-tariff tools
gümrük tarife istatistik pozisyonu
(Ahlak Bilimi) Customs Tariff Number, HS Code, Harmonized System Code, Harmonized Tariff Schedule
kıymet esaslı tarife
(Politika, Siyaset) ad valorem tariff
kıymet esaslı tarife
ad valorem
normal tarife
(Havacılık) normal fare
tarifeler
(Ticaret) negotiations
ucuz tarife
(Havacılık) apex
ayrıcalıklı tarife işlemleri
(Ticaret) favourable tariff treatment
bağlayıcı tarife bilgisi
(Ticaret) binding tariff information
gümrük tarife istatistik pozisyonu
Customs Tariff Statistics Position
kıymet esaslı tarife (ad valorem)
(Ticaret) ad valorem tariff
tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri
(Ticaret) preferential tariff treatment, Preferential tariff measure
Brüksel Tarife Nomanklatürü
(Hukuk) Brussels Tariff Nomenclature
ahdi tarife tariff based
on an international agreement, international tariff
birleşik tarife
(Hukuk) combined nomenclature (CN)
britanya'daki tüm trenleri kapsayan tarife
Bradshaw
farklı tarife
diferential price list
farklı tarife
differential price list
fiyata göre resim uygulanan tarife
sliding scale
indirimli tarife
(Ticaret) reduced tariff
indirimli tarife
off peak charges
indirimli tarife
off peak tariff
indirimli tarife kargosu
(Ticaret) berth cargo
indirimli tarife son dakikası
(Bilgisayar) cheap time end minute
indirimli tarife son saati
(Bilgisayar) cheap time end hour
karma tarife
(Ticaret) compound tariff
muafiyet tarife var mı
Is there a reduced fare
nominal tarife
(Ticaret) nominal tariff
nominal tarife oranı
(Ticaret) nominal tariff rate
saptanmış tarife
(Hukuk) established time table
sınırda tarife koruma
(Hukuk) tariff protection at the border
terbiye edici tarife
(Ticaret) educational tariff
tercihli tarife
(Hukuk) preferred tariff, preferential tariff
tercihli tarife düzenlemesi
(Ticaret) preferential tariff treatment
tercihli tarife düzenlemesi
(Ticaret) preferential tariff measure
tercihli tarife uygulaması
(Ticaret) preferential tariff treatment
tercihli tarife önlemleri
(Ticaret) preferential tariff treatment
tercihli tarife önlemleri
(Politika, Siyaset,Ticaret) preferential tariff measure
ticarette tarife dışı engeller
(Hukuk) non-tariff barriers to trade
umumi tarife
(Ticaret) general tariff
Turkish - Turkish
Fiyat gösteren çizelge
Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge
İlâç, alet vb. şeylerin nasıl kullanılacağını açıklayan kâğıt, tanıtmalık, prospektüs
Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge: "Yıpranır ceplerinde tren tarifeleri."- B. Necatigil. İlaç, alet vb
şeylerin nasıl kullanılacağını açıklayan kâğıt, tanıtmalık, prospektüs
tam tarife
İndirimsiz
lüks tarife
İyi hizmet verilen yerlerde uygulanan, normal fiyattan yüksek olan ücret
yarım tarife
Tam tarifenin yarısı
tarife
Favorites