instructions

listen to the pronunciation of instructions
English - Turkish
talimat

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

Tom Mary'nin talimatlarını izledi. - Tom followed Mary's instructions.

yönergeler

Bütün yönergeleri izleyin. - Follow all instructions.

Bir bambu bisikletin nasıl yapıldığıma dair yönergeler aldık. - We received instructions on how to make a bamboo basket.

{i} talimatlar

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır. - All answers must be written according to the instructions.

{i} direktifler

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

{i} açıklamalar

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

{i} kullanma talimatları
talimatname
açıklama

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

direktif

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

yönerge

Ben yönergeleri izlemedim. - I didn't follow instructions.

Bir bambu bisikletin nasıl yapıldığıma dair yönergeler aldık. - We received instructions on how to make a bamboo basket.

emir
{i} bilgi

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

Bir bilgisayar programı bilgisayara ne yapacağını söyleyen bir talimatlar listesidir. - A computer program is a list of instructions that tell the computer what to do.

yönetmelik
tarife
instruction
{i} yönerge

Ben yönergeleri izlemedim. - I didn't follow instructions.

Bütün yönergeleri izleyin. - Follow all instructions.

instruction
talimat

Problem sadece benim talimatlarımı izlememenizden ortaya çıktı. - The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.

Tom Mary'nin talimatlarını izledi. - Tom followed Mary's instructions.

instruction
öğretim

Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir. - Instructional videos are a key component of many online courses.

instructions for use
(Bilgisayar,Teknik) kullanım yönergesi
instructions for use
(Ticaret) kullanım kılavuzu
instructions for use
(Bilgisayar) işletim yönergesi
instructions.
talimatları
instructions for use
kullanma talimatları
instructions handbook
talimat el kitabı
initial instructions
başlangıç komutları
instruction
{i} açıklama

Çocuklar açıklamaları anlıyor gibi görünmüyorlardı. - The children didn't seem to understand the instructions.

instruction
(Askeri) KOMUT: Bir işlemi ve öğelerin değer veya yerlerini belirten bir deyim. Talimat
instruction
{i} eğitim

Eğitimci öğleden sonraları talimatlar verdi. - The trainer gave instructions in the afternoons.

Kırsalda İngilizce eğitimi seviyesi çok düşük. - The level of English instruction in the country is very low.

instruct
talimat vermek
instruction
{i} öğrenim
instruction
instructionsdirektif
instruction
talimat/öğretme
instruction
{i} eğretim
instruction
komut, yönerge yönerge
instruction
ders

Öğretim videolar birçok çevrim içi derslerin önemli bir bileşenidir. - Instructional videos are a key component of many online courses.

instruction
bilgi

Bir bilgisayar programı bilgisayara ne yapacağını söyleyen bir talimatlar listesidir. - A computer program is a list of instructions that tell the computer what to do.

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

instruction
talimatı
instruction
talimatname
instruction
maarif
instruction
(Tıp) instruksiyon
instruction
izahat
instruction
(Askeri) öğretim/öğrenim
instruction
{i} öğretme, eğitim
instruction
yönlendirme
instruction
(Bilgisayar) yönerge yönerge
instruction
(Bilgisayar) işlem
instruction
{i} direktif

Tom'un direktiflerini uyguladım. - I carried out Tom's instructions.

comply with the instructions
talimatlara uymak
follow the instructions
talimatlara uymak
general instructions
genel talimatlar
instruct
haber vermek
instruct
emretmek
instruct
bilgi vermek
maintenance instructions
bakım talimatı
maintenance instructions
bakım talimatları
operating instructions
(Otomotiv) çalıştırma talimatları
operating instructions
(Bilgisayar) işletme talimatları
operating instructions
(Bilgisayar) işletim yönergesi
service instructions
servis talimatları
user instructions
kullanıcı talimatları
control instructions
denetim komutu
instruct
öğretmek

İnsanlara öğretmek için hayvanları kullanırım. - I use animals to instruct people.

instruct
öğret

Kitapların hepsi öğretici değil. - Not all of the books are instructive.

Sürüş öğretmenim daha sabırlı olmam gerektiğini söylüyor. - My driving instructor says I should be more patient.

instruction
tarifname
operating instructions
işletim talimatı
instruct
{f} bilgilendirmek
follow instructions
yönergeleri izleyin
instruct
okutmak
operation instructions
çalışma talimatları
the instructions
talimatları
work instructions
iş talimatları
Safety instructions
(Tekstil) Güvenlik talimatı
according to instructions
(Kanun) talimata uygun olarak
according to instructions
yönergeye göre
administrative instructions
(Askeri) İDARİ YÖNETMELİK/TALİMAT: İdari faaliyetlerin kontrolünde kullanılan bütün günlük emirler ve muharebe emirleri
cargo disposition instructions; conditioned diphase
(Askeri) yük tertibat yönergesi; koşullu iki fazlı
circular instructions
(Kanun) talimat genelgeleri
cleaning instructions
(Tekstil) yıkama talimatları
communications instructions for reporting vital intelligence sightings
(Askeri) hayati istihbarat müşahadeleri raporu için muhabere talimatları
control instructions
(Bilgisayar,Teknik) denetim komutları
cryptooperating instructions
(Askeri) kripto işletme talimatı
cryptooperating instructions
(Askeri) KRİPTO İŞLETME TALİMATI: Bir kriptolama sisteminin çalışmasında kullanılacak usulleri anlatan talimat. Bu talimat, kriptolama sisteminin bir tarifi ile birlikte belirli anahtarların tatbik şeklini içine alır
does it come with instructions
İçinde kullanma kılavuzu var mı
driving instructions
sürüş talimatları
emergency instructions
acil durum talimatı
eq instructions
(Bilgisayar) eq yönergeler
eq instructions
(Bilgisayar) denklem yönergeleri
glue instructions
yapıştırma talimatları
instruct
öretmek
instruct
talimat ver/bilgi ver
instruct
asistan
instruct
{f} görevlendirmek
instruct
{f} emir vermek
instruct
okutman
instruct
{f} talimat vermek, yol göstermek
instruct
eğitmen

Tom serbest paraşütçü eğitmeni. - Tom is a skydiving instructor.

Tom'da iyi bir eğitmen. - Tom is also a good instructor.

instruct
(Askeri) ÖĞRETMEK: Herhangi bir bilim konusunda başka birine bilgi vermek
instruct
instructoröğretmen
instruct
{f} okutmak, öğretmek, eğitmek
letter of instructions
(Askeri) VEÇHELER: Yüksek komuta makamlarının, geniş sahalarda uzunca süre devam edecek harekata ait genel hedefler, prensipler ve stratejik planlarla ilgili bilgileri verdikleri emir şekli. Komutanlığın büyük birliklerine yayınlanır ve harekat emri niteliğini taşır. Veçheden maksat; büyük komutanlık harekatı ile ilgili direktifi vermek ve harekatın kontrolunu sağlamaktır
lifting instructions
kaldırma talimatları
loading instructions
yükleme talimatları
macro instructions
Makro yönergeleri
maintenance operating instructions
(Askeri) Bakım çalışma talimatı
mandatory instructions
(Avrupa Birliği) (zorlayıcı) talimat
manufacturers' instructions
(Ticaret) imalatçının talimatları
merge instructions
birleştirme komutları
military intelligence; movement instructions
(Askeri) askeri istihbarat; intikal talimatları
millions instructions per second
saniyede milyon komut
movement instructions
(Askeri) ulaştırma talimatı
movement instructions
(Askeri) intikal talimatı
movement instructions
(Askeri) ULAŞTIRMA TALİMATI, İNTİKAL TALİMATI: Bir hareket ve intikalin yapılması ile ilgili teferruatlı talimat. Bu talimat; hareket ve intikal programlarının bir uygulaması olarak, ulaştırma subayı tarafından yayınlanır ve sevkiyat veya tesellüm görevlileri ile ulaştırma hizmetlerince uygulanması kararlaştırılmış işlemi gösterir. MOVEMENT OF SHIPPING (IN THE EARLY DAYS OF WAR): TİCARET DENİZ NAKLİYATI (HARBİN İLK GÜNLERİNDE): Bak. "shipping movement policy", "port evacuation" ve "area evacuation"
naval forces instructions
(Askeri) deniz kuvvetleri talimnamesi
operation instructions
işletme talimatı
operational instructions & procedures
(Nükleer Bilimler) işletme yönergeleri ve yöntemleri
order instructions
sipariş talimatları
painting instructions
boyama talimatları
printing instructions
Yazdırma komutları
repair instructions
onarım talimatı
sailing instructions
(Askeri) seyir talimatı
sailing instructions
(Askeri) SEYİR TALİMATI: Bak. "sailing orders"
signal of interest; signal operating instructions; space object identification
(Askeri) ilgi işareti; muhabere işletme talimatları; uzayda cisimlerin teşhisi
signal operation instructions
(Askeri) MUHABERE İŞLETME TALİMATI: Bir komutanlık dahilindeki muhabere irtibatlarını kontrol ve koordine maksadıyla yayımlanmış seri halinde emirler. Deniz Piyade sınıfında buna "communication operation instructions" denir
signal operation instructions
(Askeri) muhabere işletme talimatı
special instructions
(Askeri) özel talimatlar
standing signal instructions
(Askeri) MUHABERE DEVAMLI TALİMATI: Muhabere işletme talimatında mevcut maddelerin kullanılmasını açıklayan bir talimatlar serisi. Muhabere devamlı talimatı ayrıca komutanlık muhabere elektronik faaliyetlerinin koordinasyon ve kontrolü için gerekli diğer talimatları da içine alabilir
standing signals instructions
(Askeri) muhabere devamlı talimatları
testing instructions
deney talimatları
to seek instructions
(Avrupa Birliği) talimat almak
usage instructions
kullanım talimatları
use instructions
kullanım talimatları
using instructions
kullanım talimatları
washing instructions
(Tekstil) yıkama talimatı
English - English
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the question it must answer and the applicable law governing the case (Also referred to as charge )
All field marked with * are required for processing If you would like to post a term anonymously, just leave non-required fields blank, use an alias or type "anonymous "
{i} directions, guidelines
B2 2, p10
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the questions it must answer and the law governing the case
plural of instruction
a manual usually accompanying a technical device and explaining how to install or operate it
Orders to the hardware to do basic things like fetch, store, and add
This code should be used to identify the reporting institution
The Instructions are a series of Help pages designed to introduce players to Reinventing America They give an overview of the nature of the game and a guide to how to participate in it You can access the Instructions from any Help page To go to the Instructions, click here
The explanation of constitutional rights given by a judge to a defendant
A direction to achieve something given in general terms without a specific course of action (as opposed to "Orders") (CIMS)
Judge's explanation to the jury before it begins deliberations of the questions it must answer and the applicable law governing the case Also called charge
If you are participating in this project, this link will transport you to a page which offers a couple of links to basic HTML sites, as well as surefire directions for preparing definitions with a minimal amount of extra work on your part
You will change the Normal and Heading 1 styles of your document
Code, generally statements, explaining how to do something Followed step by step by an instruction follower
instructions for use
directions which describe how something is to be used
instruct
Instruction
instruct
To teach or direct; to give instructions

Listen carefully when someone instructs you to assemble.

instruction
A single operation of a processor defined by an instruction set architecture
instruction
The act of instructing, teaching, or furnishing with information or knowledge

Instruction will be provided on how to handle difficult customers.

instruction
An instance of the information or knowledge so furnished

If my instructions may be your guide.

instruction
An order or command
machine instructions
plural form of machine instruction
instruction
That which instructs, or with which one is instructed; the intelligence or information imparted Precept; information; teachings
instruction
Direction; order; command
instruction
An instruction is something that someone tells you to do. Two lawyers were told not to leave the building but no reason for this instruction was given
instruction
{i} teaching, education, training; direction, guidance
instruction
If someone gives you instruction in a subject or skill, they teach it to you. Each candidate is given instruction in safety
instruction
The act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information
instruct
Someone who instructs people in a subject or skill teaches it to them. He instructed family members in nursing techniques
give instructions
provide with directions, provide with guidelines
instruct
If you instruct someone to do something, you formally tell them to do it. The family has instructed solicitors to sue Thomson for compensation `Go and have a word with her, Ken,' Webb instructed I want you to instruct them that they've got three months to get the details sorted out
instruct
{f} teach, educate, inform; direct, guide; command, order
instruct
make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?"
instruct
Instructed; taught; enlightened
instruct
To put in order; to form; to prepare
instruct
To form by communication of knowledge; to inform the mind of; to impart knowledge or information to; to enlighten; to teach; to discipline
instruct
Arranged; furnished; provided
instruct
give instructions or directions for some task; "She instructed the students to work on their pronounciation"
instruct
give instructions or directions for some task; "She instructed the students to work on their pronounciation" make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?
instruct
impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He instructed me in building a boat"
instruct
make aware of; "Have the students been apprised of the tuition hike?
instruct
To furnish with directions; to advise; to direct; to command; as, the judge instructs the jury
instruction
a message describing how something is to be done; "he gave directions faster than she could follow them"
instruction
the systematic provision of information, opportunities, and resources to promote the development of a repertoire of knowledge and skills See Training
instruction
Tips Articles Schools Lessons Outings Videotapes Books ABC's of Golf Recommended Hand e caps Main MenuHome Ask the Pro Pro Shop Links Entertainment Newsletter Free Gifts Tell a Friend Recommend Us About Awards Contact Site Search Site Map
instruction
An instruction is a unit of code that carries information to various buffers and registers in a computer The instruction determines the processing actions to be taken
instruction
A direction given by the judge to the jury concerning the law of the case
instruction
Instructions are clear and detailed information on how to do something. Always read the instructions before you start taking the medicine. Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code Reduced Instruction Set Computing computer assisted instruction
instruction
A direction given by the judge to the jury concerning the law to be applied in the case
instruction
A program statement that specifies an operation to be performed by a computer and that identifies data involved in the operation IBM
instruction
A program statement that specifies an operation to be performed by the computer, along with the values or locations of operands This statement represents the programmer's request to the processor to perform a specific operation
instruction
The activities dealing directly with students and/or with improving the quality of student learning
instruction
Instruction includes the activities that deal directly with the interaction between teachers and students
instruction
This category should include expenditures for all activities that are part of an institution's instruction program, with the exception of expenditures for remedial and tutorial instruction, which should be categorized as Student Services Expenditures for credit and noncredit courses, for academic, occupational, and vocational instruction, and for regular, special, and extension sessions should be included
instruction
  In a programming language, an expression that specifies one operation and identifies its operands, if any
instruction
includes expenditures for all activities that are part of the University's instruction programs This includes expenditures for department chairpersons, but it excludes expenditures for academic administration when the primary assignment is administration (academic deans)
instruction
the law as given be the court to the jury prior to their deliberations which states the applicable law to the issues in the case
instruction
The activities that represent the interaction between the learner and the teaching medium concerning the subject Examples: lecture, laboratory, tutoring, practicum, internship, accreditation preparation, etc <01 02 03> Evaluation - The activities that concern the determination of the performance or value of the instruction participants The learner is evaluated by someone representing the authority of the teaching medium through a grading process The learner, in turn, grades the effectiveness of both the teaching medium and the course <01 02 04>
instruction
The delivery of information to enable learning The process by which knowledge and skills are transferred to students Instruction applies to both training and education
instruction
A software statement that specifies a machine operation Also called a COMMAND
instruction
A command that tells the processor to do something, like add two numbers or get some data from the memory
instruction
the teaching and training activities of an institution including those offered for credit for a degree and those offered for non-credit Generally includes sponsored instruction and training, and departmental research, however it may also include departmental research and may, where agreed to, include university research
instruction
the profession of a teacher; "he prepared for teaching while still in college"; "pedagogy is recognized as an important profession"
instruction
The activities dealing directly with the teaching of students or improving the quality of teaching
instruction
That which instructs, or with which one is instructed; the intelligence or information imparted; as: (a) Precept; information; teachings. (b) Direction; order; command
instruction
methods used to structure learning opportunities to teach concepts
instruction
(computer science) a line of code written as part of a computer program
instruction
Includes expenditures for activities dealing directly with the interaction between teachers and students and related costs which can be directly attributed to a program of instruction Included here are activities of aides or classroom assistants of any type which assist in the instructional process
instruction
– Bit string containing an operation code and one or more operands that cause a processor to perform a processing action
instruction
All activities that are part of an institution's instruction program Expenditures would include credit and noncredit courses, academic, vocational, technical instruction, remedial, special, and extension sessions (NACUBO)
instruction
A single command in the assembly language of the CPU When executed, an instruction modifies some of the parts of the CPU in a deterministic fashion
instruction
the activities of educating or instructing or teaching; activities that impart knowledge or skill; "he received no formal education"; "our instruction was carefully programmed"; "good teaching is seldom rewarded"
manufacturing instructions
(Ticaret) The detailed process parameters and operating data required for a specific production operation, which may include both basic production rate data and detailed engineering specifications and notes
new instructions
new commands, new directions
operating instructions
a manual usually accompanying a technical device and explaining how to install or operate it
received instructions
was given instructions
subject to instructions
according to instructions that will be given
waited for instructions
waited for further notice including exactly what to do
work instructions
(Ticaret) manufacturing instructions
instructions

  Hyphenation

  in·struc·tions

  Turkish pronunciation

  înstrʌkşınz

  Pronunciation

  /ənˈstrəksʜənz/ /ɪnˈstrʌkʃənz/

  Videos

  ... >>Paul Joyce: We thought you'd like that part. You will receive an e-mail today with instructions ...
  ... >>Marissa Mayer: There are instructions on the back as to ...

  Word of the day

  decubitis
Favorites