tahmin etme

listen to the pronunciation of tahmin etme
Turkish - English
reckoning
forecast
auguration
anticipation

I can't stand the anticipation. - Ben tahmin etmeye katlanamam.

estimating

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

tahmin etmek
{f} estimate
tahmin etmek
forecast
tahmin etmek
guess

Tom's password was easy to guess. - Tom'un şifresini tahmin etmek kolaydı.

It's not hard to guess what's going to happen. - Ne olacağını tahmin etmek zor değil.

tahmin etmek
{f} anticipate

It's impossible to anticipate every possible situation. - Her mümkün durumu tahmin etmek imkansızdır.

tahmin etmek
predict

It's hard to predict what the weather will be like tomorrow. - Havanın yarın nasıl olacağını tahmin etmek zor.

Is it really possible to predict an earthquake? - Depremi önceden tahmin etmek gerçekten mümkün mü?

tahmin et
predict

The events unfolded just as she predicted. - Olaylar tam onun tahmin ettiği gibi meydana geldi.

Tom predicted Mary would win the race. - Tom Mary'nin yarışı kazanacağını önceden tahmin etti.

Tahmin etmek
take a guess
tahmin etmek
surmise
tahmin etmek
1. to guess; to conjecture; to surmise. 2. to estimate, judge, reckon; to forecast, predict
tahmin etmek
wis
tahmin etmek
{f} suppose
tahmin etmek
{f} extrapolate
tahmin etmek
augurate
tahmin etmek
hazard a guess
tahmin etmek
foresee
tahmin etmek
(deyim) form an estimate
tahmin etmek
envisage
tahmin etmek
speculate
tahmin etmek
approximate
tahmin et
{f} forecast

Prophets have been forecasting the end of the world for centuries. - Peygamberler yüzyıllar boyunca dünyanın sonunu önceden tahmin etmiştir.

Some weather forecasters predicted a hurricane. - Bazı hava tahmincileri bir kasırgayı tahmin etti.

tahmin et
envisage
tahmin et
{f} guess

I would never have guessed that Tom and Mary would fall in love with each other. - Tom ve Mary'nin birbirlerine âşık olacaklarını asla tahmin etmezdim.

You will have guessed its meaning by the end of the chapter. - Bölümün sonunda onun anlamını tahmin etmiş olacaksınız.

tahmin et
reckon
tahmin et
{f} reckoning
tahmin et
{f} envisaged
tahmin et
{f} forecasting

Prophets have been forecasting the end of the world for centuries. - Peygamberler yüzyıllar boyunca dünyanın sonunu önceden tahmin etmiştir.

Tom does a pretty good job of forecasting the weather. - Tom, hava durumunu tahmin etmede oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

tahmin et
{f} predicted

Tom predicted Mary would win the race. - Tom Mary'nin yarışı kazanacağını önceden tahmin etti.

Tom was late, just like Mary predicted. - Tam Mary'nin tahmin ettiği gibi Tom geç kalmıştı.

tahmin etmek
think

There is no telling what he is thinking. - Ne düşündüğünü tahmin etmek mümkün değil.

tahmin etmek
reckon
tahmin etmek
imagine
tahmin etmek
calculate upon
tahmin etmek
to predict
tahmin etmek
to estimate
tahmin et
{f} conjecture
tahmin et
surmise
tahmin et
forecasted

I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job. - Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim.

tahmin etmek
judge
tahmin etmek
to guess, to estimate, to foresee, to forecast, to reckon, to surmise
tahmin etmek
presume
tahmin etmek
dope
tahmin etmek
take stock of
tahmin etmek
divine
tahmin etmek
conjecture
tahmin etmek
put down
tahmin etmek
dope out
tahmin etmek
calculate
tahmin etmek
(yazının uzunluğunu) cast off
tahmin etmek
tell

There is no telling what will happen. - Ne olacağını tahmin etmek mümkün değil.

There's no telling what'll happen. - Ne olacağını tahmin etmek mümkün değil.

Turkish - Turkish

Definition of tahmin etme in Turkish Turkish dictionary

tahmin etmek
Yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
tahmin etmek
Kestirmek
tahmin etme
Favorites