dope out

listen to the pronunciation of dope out
English - Turkish
çözüm yolu bulmak
çözüm bulmak
(Fiili Deyim ) 1- (hakkında) bilgi , haber toplamak 2- önceden haber yada bilgi vermek , ipucu vermek 3- (bir esrarı) çözmek , anlamak
tahmin etmek
üstesinden gelmek
önceden kestirmek
dope out
Favorites