simple past tense and past participle of astonish

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of astonish
English - Turkish

Definition of simple past tense and past participle of astonish in English Turkish dictionary

astonished
hayret etmek
astonished
şaşırıp kalmak
astonished
aklı durmak
astonished
şaşırmak
astonished
şaşırmış

Görünüşte şaşırmış gibi duruyordu. - She stood astonished at the sight.

Tom şaşırmış görünüyor. - Tom appears astonished.

astonished
şaşkın

İşletmenin başarısı herkesi şaşkına çevirdi. - The success of the enterprise astonished everybody.

Tom şaşkına uğramış olmalı. - Tom must've been astonished.

astonished
afallamak
astonished
afallaşmak
astonished
apışmak
astonished
şaşmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
astonished
{f} şaşırt

Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı. - The fearful noise astonished anyone coming for the first time.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
astonished
şaşırttı

Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı. - The fearful noise astonished anyone coming for the first time.

astonished
Çok şaşırmış, afallamış
astonished
{s} afallamış

Kadın öğretmenler birbirlerine baktılar, afallamışça. - The women teachers looked at each other, astonished.

Onun başarısız olduğunu duyduğumda afallamıştım. - I was astonished to hear that he failed.

astonished
(sıfat) afallamış
astonished
[adj] şaşırmış
English - English
astonished
simple past tense and past participle of astonish
Favorites