şaşkın

listen to the pronunciation of şaşkın
Turkish - English
bewildered

Tom seems bewildered. - Tom şaşkın görünüyor.

Tom seemed bewildered. - Tom şaşkın görünüyordu.

confused

Tom is now totally confused. - Tom şimdi tamamen şaşkın.

Tom had a confused expression on his face. - Tom'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı.

puzzled

Tom was genuinely puzzled. - Tom gerçekten şaşkındı.

Tom had a puzzled look on his face. - Tom'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı.

pixilated
gaping
dumbfounded

Tom looks dumbfounded. - Tom şaşkın görünüyor.

We were so dumbfounded we couldn't even answer. - Biz öylesine şaşkındık ki yanıt bile veremedik.

twisted
wondering

Tom and Mary exchanged puzzled looks, wondering what the smell was. - Tom va Mary kokunun ne olduğunu merak ederek şaşkın bakışlarla baktılar.

addled
confused, bewildered, blank; stupid, daft, dense
dizzy

I felt a little dizzy. - Biraz şaşkın hissettim.

Tom told me he was feeling dizzy. - Tom bana biraz şaşkın hissettiğini söyledi.

addle headed
open-eyed
all abroad
stupid, silly
at an end
bepuzzled
addle-pated
puzzle headed
consternated
taken aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

slaphappy
bemused
happy
bewildered; confused; at a loss as to what to say or do
addle brained
sheepish
stupid
amazed

I was amazed to learn that fewer and fewer young people can write in cursive. - El yazısı kullanabilen genç insanların sayısının gitgide azaldığını şaşkınlıkla öğrendim.

daze

When I first got to New York, I was in a daze. - Ben New York'a ilk gittiğimde, bir şaşkınlık içindeydim.

You looked a bit dazed. - Biraz şaşkın görünüyordun.

aback

The Russian ambassador was taken aback. - Rus büyükelçisi şaşkına döndü.

rip
daft
astonished

The success of the enterprise astonished everybody. - İşletmenin başarısı herkesi şaşkına çevirdi.

Tom must've been astonished. - Tom şaşkına uğramış olmalı.

at sea
at a loss
dazed

I feel a little dazed. - Biraz şaşkın hissediyorum.

You looked a bit dazed. - Biraz şaşkın görünüyordun.

gazer
at one's wits end
flabbergasted

We were flabbergasted. - Biz şaşkına dönmüştük.

I was flabbergasted when I found out that Mary used to be called Peter. - Mary'ye Peter denildiğini öğrendiğimde şaşkına döndüm.

agape
perplexed
thunderstruck
nonplussed

He looked nonplussed. - O şaşkına dönmüş görünüyordu.

Tom looks nonplussed. - Tom şaşkın görünüyor.

surprised

Tom was too surprised to talk. - Tom konuşamayacak kadar çok şaşkındı.

Tom was more surprised than anybody. - Tom herkesten daha şaşkındı.

openeyed
addle pated
woozy
wideeyed
wide eyed
open eyed
mazed
weak
blank
mystified
şaşkın şaşkın
blankly
şaşkın şaşkın
in surprise
şaşkın şaşkın
bewilderedly
şaşkın şaşkın
dazedly
şaşkın şaşkın bakmak
gape
şaşkın bir biçimde
In a confused manner
şaşkın, şaşırmış, şaşakalmı
confused, disoriented, şaşakalmı
Turkish - Turkish
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
Akılsız, sersem, budala
(Osmanlı Dönemi) DAL
(Osmanlı Dönemi) HEMEC
(Osmanlı Dönemi) BITN
şaşkın şaşkın
Çok şaşırmış durumda
şaşkın
Favorites