şaşmak

listen to the pronunciation of şaşmak
Turkish - English
to lose (one's way)
(for something) not to take place at its usual time
to make a mistake, be mistaken
to be amazed, to be astonished, to be surprised; to lose one's way, to go astray, to deviate
be baffled
wonder
to forget (what day it is)
(for a missile, a blow) to miss (its object)
startle
be astonished
to depart from (a way of behavior)
be surprised
marvel
to be amazed at, be astonished at
amazed
astonished
surprised
wilder
astonish
şaş
baffle

That just baffles me. - O sadece beni şaşırtıyor.

Third wish? The man was baffled. How can it be a third wish if I haven't had a first and second wish? - Üçüncü dilek mi? Adam şaşırdı. Birinci ve ikinci dileği dilememişsem, o nasıl üçüncü dilek olabilir ki?

şaş
crosseyed
şaşma
astonishment
Turkish - Turkish
Şaşırmak
Yolundan sapmamak, gidişini değiştirmemek veya yanılmamak
Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma gelmek, hayret etmek
Şaşma
taaccüp
şaş
şaşı
şaş
Yanlış, ters
şaşma
Şaşmak işi
şaşmak
Favorites