richly supplied — followed by in, rarely by with

listen to the pronunciation of richly supplied — followed by in, rarely by with
English - Turkish

Definition of richly supplied — followed by in, rarely by with in English Turkish dictionary

abundant
{s} bol

Avustralya'da mineraller bol miktarda bulunur. - Australia is abundant in minerals.

Japonya'da doğal kaynaklar bol değildir. - Natural resources are not abundant in Japan.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
English - English
abundant

Abundant in goodness and truth. — Exodus, 34:6.

richly supplied — followed by in, rarely by with
Favorites