richly supplied — followed by in, rarely by with

listen to the pronunciation of richly supplied — followed by in, rarely by with
Englisch - Türkisch

Definition von richly supplied — followed by in, rarely by with im Englisch Türkisch wörterbuch

abundant
{s} bol

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal kaynakları boldur. - The United States is abundant in natural resources.

Japonya'da doğal kaynaklar bol değildir. - Natural resources are not abundant in Japan.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
Englisch - Englisch
abundant

Abundant in goodness and truth. — Exodus, 34:6.

richly supplied — followed by in, rarely by with
Favoriten