richly supplied — followed by in, rarely by with

listen to the pronunciation of richly supplied — followed by in, rarely by with
İngilizce - Türkçe

richly supplied — followed by in, rarely by with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

abundant
{s} bol

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal kaynakları boldur. - The United States is abundant in natural resources.

Avustralya'da mineraller bol miktarda bulunur. - Australia is abundant in minerals.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
İngilizce - İngilizce
abundant

Abundant in goodness and truth. — Exodus, 34:6.

richly supplied — followed by in, rarely by with