oluk

listen to the pronunciation of oluk
Turkish - English
gutter

Tom fell off the ladder when he was cleaning out his gutters. - Tom çatı oluklarını temizlerken merdivenden düştü.

Muiriel's mind is in the gutter. - Muiriel'in aklı olukta.

groove
trough
(Mekanik) recess
(Coğrafya) gulley
sulcate
(Mekanik) riser
sulcus
joint
(Askeri) swallaw
grooving
drain
rebate
chamfer
spline
chase
conduit
eaves trough, gutter
gangway
gouge
groove (in the wheel of a pulley)
chute
channel
rabbet
slot

Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water. - Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır.

trough (used as a conduit); flume, chute, slide, sluiceway, sluice, raceway, race
flute
gully drain
gutter; groove, channel; chute
throat
groove, channel; flute (as in a column)
runnel
riffle
gully
(Anatomi) sulcus
(Mekanik) cavity
corrugation
scotia
duct
gorge
fillister
overflow
downspout
{i} waterspout
drainpipe
oluk akaç
(Denizbilim) canal
oluk açmak
chase
oluk açmak
gouge
oluk açmak
flute
oluk eğesi
(Mekanik) slitting file
oluk rendesi
grooving plane
oluk açma
cannelure
oluk açma aleti
grooving tool
oluk açmak
chamfer
oluk açmak
rabbet
oluk açmak
gutter
oluk açmak
riffle
oluk açmak
to chamfer, to groove, to rabbet
oluk açmak
groove
oluk ağzı
spout
oluk biçimi
synclinal
oluk delikleri
limber holes
oluk deliği
limber hole
oluk derz
recessed joint
oluk eşzamanalıyıcısı
(Bilgisayar) channel synchronizer
oluk genişliği
channel width
oluk gibi akmak
roll in
oluk gibi akmak
to flow in abundance, stream out
oluk gibi akmak
flow in abundance
oluk hunisi
(İnşaat) rainwater head
oluk hunisi
gutter outlet
oluk kalınlığı
ducting thickness
oluk kapağı
sluice
oluk karışması
channel interference
oluk karışması
co-channel interference
oluk kepçesi
gutter hanger
oluk keskisi
paring chisel
oluk kesme elemanı
(Havacılık) corrugated shear web
oluk komut sözcüğü
(Bilgisayar,Teknik) channel command word
oluk makarası
(İnşaat) throughing idler
oluk numune alma
(Madencilik,Teknik) channel sampling
oluk oluk
in streams
oluk planyası
matching machine
oluk rendesi
grooving plane, fluting plane
oluk rendesi
rabbet plane
oluk rendesi
plough
oluk rendesi
plow
oluk seçici
(Televizyon) programselector
oluk seçici
tuner
oluk seçme
channel tuning
oluk seçme düğmesi
(Televizyon) programselector button
oluk seçme düğmesi
(Teknik,Televizyon) program selector button
oluk sürgüsü
chute trap
oluk sıklığı
channel frequency
oluk taşı
gutter stone
oluk uyarlayıcısı
channel adapter
oluk yama
(Havacılık) channel patch
oluk yüksekliği
depth of corrugations
oluk yüksekliği
ducting height
oluk yıkayıcı
(Meteoroloji) gully washer
oluk çatlaması
groove cracking
oluk örnek alma
(Madencilik) channel sampling
havuzun çevresine yapılan lüle ve oluk
The nozzle and gutter around the pool
oluklar
chutes
oluklar
grooves
geriye oluk
backward channel
gizli oluk
(İnşaat,Teknik) concealed gutter
helezon oluk
spiral chute
ileriye oluk
(Bilgisayar,Teknik) forward channel
sarmal oluk
spiral chute
sarsak oluk
shaking channel, grasshopper conveyor
sarsıntılı oluk
shaking channel, shaking conveyor
sinirsel oluk
(Hayvan Bilim, Zooloji) neural groove
tekyönlü oluk
simplex channel
v-oluk
(İnşaat) arris gutter
Turkish - Turkish
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Kemanın alt ve üst kapak kenarlarında bulunan ve hafifçe oyuk olan kısım
Bir üst güvertede, kiriş kaplamasının iç ve dış köşelerinin meydana getirdiği su yolu
Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko vb. boru
üst yanı açık boru
Yolun iki yanından açılan ve suların akmasını sağlayan kanal
Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri
Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol
Kömürü vagondan kayığa yüklemek için kullanılan iskele
Yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko boru: "Oluklardan kol gibi buzlar sarkıyordu."- T. Buğra
(Osmanlı Dönemi) NAB
oluk oluk
Pek çok
altın oluk
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik bir belde
oluk
Favorites