kemanın alt ve üst kapak kenarlarında bulunan ve hafifçe oyuk olan kısım

listen to the pronunciation of kemanın alt ve üst kapak kenarlarında bulunan ve hafifçe oyuk olan kısım
Turkish - Turkish
oluk
kemanın alt ve üst kapak kenarlarında bulunan ve hafifçe oyuk olan kısım

    Hyphenation

    ke·ma·nın alt ve üst ka·pak ke·nar·la·rın·da bu·lu·nan ve ha·fif·çe o·yuk o·lan kı·sım

    Pronunciation

    Word of the day

    logogram
Favorites