memnuniyetsiz

listen to the pronunciation of memnuniyetsiz
Turkish - English
displeased

Tell her how displeased I am. - Ona ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle.

Tell them how displeased I am. - Onlara ne kadar memnuniyetsiz olduğumu söyle.

ill-pleased
dissatisfied
discontented

They were discontented. - Onlar memnuniyetsizdi.

ill pleased
memnuniyet
{i} satisfaction

I demand satisfaction. - Ben memnuniyet talep ediyorum.

It gave me great satisfaction. - Bu bana büyük memnuniyet verdi.

memnuniyet
{i} pleasure

I had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division. - Ben son zamanlarda üretim bölümü müdürü olduğunu öğrenmekten memnuniyet duydum.

memnuniyet
contentment

A look of contentment appeared on his face. - Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi.

No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction. - Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir.

memnuniyet
gratification
memnuniyet
pleasure, gladness, satisfaction
memnuniyet
gratitude
memnuniyet
pleasantness
memnuniyet
gladness
memnuniyet
complacence
memnuniyet
satisfactions
memnuniyet
complacency
memnuniyet
{i} contentedness
memnuniyet
pleasure, gladness; satisfaction
memnuniyet
{i} content

No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction. - Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir.

A look of contentment appeared on his face. - Onun yüzünde bir memnuniyet görüntüsü belirdi.

Turkish - Turkish
Memnun olmayan
memnuniyet
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma: "Sonra memnuniyetimi celbetmek için olacak bir türkü çağırmaya başladı."- R. H. Karay
memnuniyet
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
memnuniyetsiz
Favorites