memnun olmak

listen to the pronunciation of memnun olmak
Turkish - English
be pleased
1. to be pleased, be happy; to be satisfied. 2. to be pleased that .... 3. to be pleased with (someone, something)
to be content
pleased

I am far from pleased with your behavior. - Davranışından memnun olmaktan uzağım.

be glad of
pleased to
be satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

(Argo) gadgeter
satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

The teacher was far from satisfied with the result. - Öğretmen sonuçtan memnun olmaktan uzaktı.

glad
be obliged
content
to be glad
be content
Be glad

I'll be very glad if you help me.

( dan) be pleased with
be charmed
be gratified
to be pleased, to be glad
glory
rejoice
be dissatisfied with
glad about

she is glad about getting married again.

be satisfied with
be pleased with
memnun ol
pleased to

I'm pleased to meet you. - Seninle tanıştığıma memnun oldum.

I am pleased to see you again. - Seni tekrar gördüğüme memnun oldum.

memnun olma
be satisfied
kendinden memnun olmak
be pleased with oneself
Turkish - Turkish
Sevinmek, sevinç duymak, kıvanmak
(Osmanlı Dönemi) İMTİNAN
English - Turkish
to be pleased withto be satisfied withto be happy with
to be glad to, to be pleased to
memnun olmak
Favorites