memnun olma

listen to the pronunciation of memnun olma
Turkish - English
be satisfied
memnun olmak
be pleased
memnun olmak
rejoice
memnun olmak
1. to be pleased, be happy; to be satisfied. 2. to be pleased that .... 3. to be pleased with (someone, something)
kendinden memnun olma
self-satisfaction
memnun olmak
be satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

memnun olmak
(Argo) gadgeter
memnun olmak
satisfied

The teacher was far from satisfied with the result. - Öğretmen sonuçtan memnun olmaktan uzaktı.

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

memnun olmak
be obliged
memnun olmak
content
memnun olmak
be glad of
memnun olmak
to be glad
memnun olmak
be content
memnun olmak
pleased

I am far from pleased with your behavior. - Davranışından memnun olmaktan uzağım.

memnun olmak
to be content
memnun olmak
pleased to
memnun olmak
glad
memnun ol
pleased to

I'm pleased to meet you. - Seninle tanıştığıma memnun oldum.

I'm pleased to see you. - Seni gördüğüme memnun oldum.

memnun olmak
be gratified
memnun olmak
be dissatisfied with
memnun olmak
be satisfied with
memnun olmak
glad about

she is glad about getting married again.

memnun olmak
be pleased with
halinden memnun olma
complacence
halinden memnun olma
complacency
memnun olmak
be glad
memnun olmak
be charmed
memnun olmak
{f} glory
memnun olmak
( dan) be pleased with
memnun olmak
to be pleased, to be glad
Turkish - Turkish

Definition of memnun olma in Turkish Turkish dictionary

Memnun olmak
(Osmanlı Dönemi) İMTİNAN
memnun olmak
Sevinmek, sevinç duymak, kıvanmak
memnun olma
Favorites