without fail

listen to the pronunciation of without fail
English - Turkish
muhakkak olarak
muhakkak
mutlâka

Seni mutlaka arayacağım. - I will call you without fail.

Yarın sabah mutlaka ofise gel. - Come to the office tomorrow morning without fail.

elbette

O elbette kiliseye gelecek. - He will come to the church without fail.

O elbette beni görmeye gelecek. - He'll come to see me without fail.

pek tabi
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacak. - He will succeed without fail.

kesin olarak
surely
emin olarak
surely
z. muhakkak: Surely you know each other, don't you? Muhakkak birbirinizi tanıyorsunuz, değil mi?
surely
kuşkusuz
surely
umarım
surely
tabii

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

surely
muhakkak

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

surely
eminim

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

surely
elbette

Elbette ona inanmıyorsun. - Surely you don't believe that.

Elbette, onu kastedemezsiniz. - Surely, you can't mean that.

surely
kesinlikle
surely
tabi
surely
mutlaka
surely
kesin olarak
surely
sanırım
surely
emin şekilde/şüphesiz
surely
güvenlice
surely
emniyette olarak
English - English
certainly; by all means; as a matter of importance

You will report to the police every week without fail.

beyond a doubt, for sure; precisely
surely
unfailingly
without fail

  Hyphenation

  with·out fail

  Turkish pronunciation

  wîdhaut feyl

  Pronunciation

  /wəᴛʜˈout ˈfāl/ /wɪðˈaʊt ˈfeɪl/

  Etymology

  [ wi-'[th]aut, -'thaut ] (preposition.) before 12th century. Middle English withoute, from Old English withutan, from with + utan outside, from ut out; more at OUT.

  Word of the day

  jacobin
Favorites