looking

listen to the pronunciation of looking
English - Turkish
görünme

Aptal görünmekten korkuyordum. - I was afraid of looking stupid.

Bazen iyi görünme ve rahat olma arasında seçim yapmak zorundasın. - Sometimes you have to choose between looking good and being comfortable.

(Bilgisayar) aranıyor
{i} bakış

Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum. - I am looking at the matter from a different viewpoint.

Bir kişinin bir şeye bakış şekli onun durumuna bağlıdır. - A person's way of looking at something depends on his situation.

bakarak

Biz güzel manzaraya bakarak ayakta durduk. - We stood looking at the beautiful scenery.

O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi. - Many nights did he spend, looking up at the stars.

aradığınız
görünümlü

O komik görünümlü bir araba. - That's a funny looking car.

Sen kötü görünümlü değilsin. - You're not bad looking.

look
bakmak

Her ikisi de dışarıya bakmak için pencereye gitti. - Both of them went to the window to look outside.

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

look
bakış

Tom, John'un Mary'ye bakış tarzını sevmiyor. - Tom doesn't like the way John looks at Mary.

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

look
görünüş

Tom görünüş biçimini çok önemsiyor. - Tom cares a lot about the way he looks.

Görünüşünden memnun musun? - Are you happy with how you look?

looking at
seyretme
looking attentively
süzme
looking for
(Bilgisayar) aranırken
looking for
(Bilgisayar) aranıyor
looking for a job
iş arama
looking for work
iş arama
looking glass
ayna
looking after
bakan
looking at the stars
yıldızları izlemek
looking deeper , thinking more.
daha derin, daha düşünme arıyorum
looking forward
Bir şeyi/olayı (merak, heyecen, sabırsızlıkla, dört gözle) beklemek
looking forward
Bir şeyin/olayın olmasını iple çekmek
looking forward
ileriye dönük
looking forward to
Bir şeyi/olayı (merak, heyecen, sabırsızlıkla, dört gözle) beklemek
looking forward to
Bir şeyin/olayın olmasını iple çekmek
looking forward to your reply
cevabınızı bekliyorum (e-mail ortamında)
looking into
araştırmak
looking on
bakarak
looking on
izlemek
looking over
bakan
looking sideways, as though warily
yan bakan olarak ihtiyatla rağmen
looking toward
doğru seyir
looking-glass
(isim) ayna
looking-glass
(sıfat) ters yönde olan
looking-glass
(sıfat) karmakarışık
looking young despite his age
abıhayat içmiş
look
{f} görünmek, gözükmek: He looks ill. Hasta görünüyor
look
{f} göstermek

Arkadaşım 18'indeymiş gibi göstermek için kimliğinde oynama yaptı. - My friend doctored his ID to make it look like he was 18.

O kendini daha uzun göstermek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. - She wears high heels to make herself look taller.

good looking
iyi görünümlü

Tom iyi görünümlü ve karizmatiktir. - Tom is good looking and charismatic.

look
{i} bakma

Onun yokluğunda bebeğine bakmamı rica etti. - She asked me to look after her baby in her absence.

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

smart-looking
akıllı görünen, zeki görünen
suspicious-looking
şüpheli görünen, kuşkulu görünen
tough-looking
Sert görünüşlü
fine looking
yakışıklı
good looking
yakışıklı

O gerçekten yakışıklı. - He's really good looking.

Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı. - What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking.

funny-looking
Tuhaf görünümlü
graceful looking
endamlı
look
ifade (yüzdeki)
look
görüntü

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

Mike öfkeli bir görüntü takındı. - Mike wore an indignant look.

look
seyretmek
look
aramak

Serseri grupları yiyecek aramak için mağazalara zorla girdi. - Mobs broke into stores looking for food.

Mary Tom gibi bir adam aramaktadır. - Mary has been looking for a guy like Tom.

look
görünmek (güzel, hasta vb)
look
durmak
look
iyileşmek
look
güvenmek
look
soruşturmak
look
yoklamak
look
(Askeri) faal
look
göz

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

look
beklemek

Tom beklemekten bıkmış gibi görünüyor. - Tom looks like he's tired of waiting.

outward looking
(Ticaret) dışa dönük
suspicious-looking
şüphe uyandıran, kuşku uyandıran
downward looking
aşağı bakan
forward looking
ileriye bakan
good-looking
yakışıklı

Tom yakışıklı bir adam. - Tom is a good-looking man.

O yakışıklı bir adam. - He's a good-looking man.

good-looking
cazip
good-looking
güzel

Mary çok güzel bir kadın. - Mary is a very good-looking woman.

Mary güzel bir kadın. - Mary is a good-looking woman.

good-looking
çekici
look
yüz anlatımı
look
görmek

Ben seni bir gelinlik içinde görmek için sabırsızlanıyorum. - I'm looking forward to seeing you in a wedding dress.

Ben kısa sürede sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. - I'm looking forward to seeing you again soon.

look
görünmek

Tom aptal görünmek istemiyor. - Tom doesn't want to look foolish.

Kim genç ve seksi görünmek istemez ki? - Who doesn't want to look young and sexy?

look
okşamak
look
{f} bak

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

O bana baktı ve gülümsedi. - He looked at me and smiled.

look
dikkat etmek

Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım. - I have an obligation to look out for Tom's interests.

Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın. - You'll have to look out for Tom.

look
(like ile) benzemek
odd-looking
tuhaf
strange looking
tuhaf görünüşlü
Look
bakın
Looking for
seyirler
Things are looking up
k. dili İşler iyiye gidiyor
awful looking
korkunç görünümlü
awful-looking
Berbat görünüşlü

When I opened there was an awful-looking man at the door.

backward looking
geriye bakan
backward-looking
geriye dönük
be looking up
yukarı bakıyor
disagreeable-looking
cansıkıcı görünümlü
divine-looking
Muhteşem görünüşlü, çok güzel görünümlü
droll looking
görünümlü komik
evil-looking
Kötü/fena görünüşlü
expectant, looking forward to
beklenti, ileriye bakıyor
fierce looking
sert görünümlü
frail-looking
Zayıf görünümlü, narin görünümlü
i'm looking for a compact camera
Ben bir kompakt fotoğraf makinesi arıyorum
imposing-looking
Etkileyici bakışlı

Another elderly, imposing-looking man cameup beside Abbott.

imposing-looking
heybetli görünen
inward-looking
içe dönük
just looking
sadece seyir
likely-looking
Belirli bir amaca uygun olan
look
görünüyorsunuz
majestic-looking
Görkemli/haşmetli görünümlü
mean looking
seyir ortalama
nice looking
güzel
nice-looking
hoş görünüşlü
of looking
bakmaktan yorgun düşmek
strange-looking
Tuhaf görünümlü, acayip görünümlü
though-looking
sert görünüşlü
through the looking-glass
ayna aracılığıyla
to looking for
arayan
watching, observing
Gözlemci izliyor
well-looking
İyi görünümlü
woman who is looking for a husband
bir koca arayan kadın
are you looking for something special
özel bir şey mi arıyorsunuz
cloth looking machine
(Tekstil) kumaş kontrol makinesi
common looking
sıradan görünümlü
forward looking
ileriyi gören
forward looking
ileri görüşlü
forward looking
ileriye dönük
forward looking aft
(Askeri) önden arkaya bakıldığında
good looking
güzel

Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı. - What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking.

O hanım çok güzel gözüküyor. - That lady is very good looking.

i'm just looking around
sadece etrafa bakıyorum
i'm looking for
arıyorum
i'm looking for a digital camera
dijital fotoğraf makinesi arıyorum
i'm looking for a small piece of jewelry
küçük mücevher bakıyorum
i'm looking for paintings by well known french artists
çok ünlü fransız ressamların tablolarını arıyorum
i'm looking for something in beige
bej bir şey arıyorum
i'm looking for something in black
siyah bir şey arıyorum
i'm looking for something in blue
mavi bir şey arıyorum
i'm looking for something in brown
kahverengi bir şey arıyorum
i'm looking for something in gray
gri bir şey arıyorum
i'm looking for something in green
yeşil bir şey arıyorum
i'm looking for something in pink
pembe bir şey arıyorum
i'm looking for something in red
kırmızı bir şey arıyorum
i'm looking for something in white
beyaz bir şey arıyorum
i'm looking for something in yellow
sarı bir şey arıyorum
i'm looking forward to seeing you again
sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekleyeceğim
inward looking personality
içedönük kişilik
look
look about etrafına bakmak
look
nazar etmek
look
{f} s_h.bak+e.görün
look
{i} (birinin yüzündeki) ifade
look
(Askeri) FAAL: Mayın harbinde bir mayın devresinin herhangi bir etkiye açık olduğu dönem
look
dikkatle bakmak
look
{f} ummak
look
{i} nazar
look
{i} yüz ifadesi
look
{f} ümit etmek
look
bakın

Kafasını erkeğin omuzuna koymuş olan kız şaşkın şaşkın etrafına bakındı. - The girl, who had her head on the boy's shoulder, looked around in surprise.

Hayır, teşekkürler. Sadece etrafa bakınıyorum. - No, thank you. I'm just looking around.

look
dört yanını gözlemek veya koll
odd looking
garip görünüşlü
poor looking
gösterişsiz
side looking radar
yanal gozleyen radar
things are looking blue
durum kötü görünüyor
what are you looking for
(isim) aramıştınız
what are you looking for
ne aramıştınız
young looking
genç görünümlü
English - English
The manner in which one looks; appearance; countenance; face
The act of one who looks; a glance
the act of searching visually
the act of searching visually appearing to be as specified; usually used as combining forms; "left their clothes dirty looking"; "a most disagreeable looking character"; "angry-looking"; "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-sounding talk
appearing to be as specified; usually used as combining forms; "left their clothes dirty looking"; "a most disagreeable looking character"; "angry-looking"; "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-sounding talk"
present participle of look
Having a certain look or appearance; often compounded with adjectives; as, good- looking, grand-looking, etc
the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his camera does his looking for him"
{i} watching, observing
looking after
Present participle of look after
looking down
Present participle of look down
looking for
Present participle of look for
looking glasses
plural form of looking glass
looking into
Present participle of look into
looking out
Present participle of look out
looking over
Present participle of look over
looking the part
Present participle of look the part
looking up
Present participle of look up
looking-glass
Alternative spelling of looking glass
looking at
the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his camera does his looking for him"
looking for
searching for, seeking
looking for
Used in the context of general equities Describing a buy interest in which a dealer is asked to offer stock, often involving a capital commitment Antithesis of in touch with
looking for
the act of searching visually
looking for a job
searching for employment
looking forward
eagerly expecting or anticipating, waiting with bated breath
looking glass
a mirror; usually a ladies' dressing mirror
looking glass
A looking glass is a mirror. a mirror
looking glass
mirror
looking glass tree
large evergreen tree of India and Burma whose leaves are silvery beneath
looking-glass plant
small tree of coastal regions of Old World tropics whose leaves are silvery beneath
-looking
Having the appearance indicated by the word to which this combining form is affixed

a funny-looking dog.

I'm looking for a job
Indicates that the speaker is looking for a job
look
A facial expression

If looks could kill.

look
To appear, to seem

It looks as if it’s going to rain soon.

look
To express or manifest by a look
look
To face or present a view

The hotel looks over the valleys of the HinduKush.

look
To try to see, to pay attention to with one’s eyes

Don’t look in the closet.

look
To expect or anticipate

I look to each hour for my lover’s arrival.

look
To give an appearance of being

That painting looks nice.

look
To make sure of, to see to

Look to it yourself, father, answered Telemachus, for they say you are the wisest counsellor in the world, and that there is no other mortal man who can compare with you. .

look
The action of looking, an attempt to see

Let’s have a look under the hood of the car.

nice-looking
Pleasing to the eye; attractive
good looking
beautiful, handsome
funny-looking
Strange or unusual in appearance
look
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
look
accord in appearance with; "You don't look your age!
look
{v} to behold, see, watch, seek for, appear
look
{n} a view, appearance, air of the face
likely-looking
Seeming to be right or suited for a purpose
through the looking-glass
(Edebiyat) Through the Look·ing-Glass (1872) is a book for children by Lewis Carroll in which the main character, Alice, a little girl, visits a strange world by stepping through a mirror. Many of the people she meets are chess pieces or characters from nursery rhymes (=old songs or poems for young children) such as Humpty Dumpty
Forward-Looking Infrared
FLIR, thermal/infrared system that creates images of an object by using electro-optical sensors that convert electromagnetic radiation into electronic signals
Look
baby

Why didn't any of my babysitters ever look like you? - How come none of my babysitters ever looked like you?

How come none of my babysitters ever looked like you? - Why didn't any of my babysitters ever look like you?

Looking forward
spectant
Through the Looking-Glass
a book for children by Lewis Carroll in which the main character, Alice, a little girl, visits a strange world by stepping through a mirror. Many of the people she meets are chess pieces or characters from nursery rhymes (=old songs or poems for young children) such as Humpty Dumpty. Alice in wonderland (1872)
backward-looking
disapproval If you describe someone or something as backward-looking, you disapprove of their attitudes, ideas, or actions because they are based on old-fashioned opinions or methods. a stagnant, backward-looking culture = regressive, reactionary forward-looking. using the methods and ideas of the past rather than modern ones - used to show disapproval   forward-looking
fine-looking
pleasing in appearance especially by reason of conformity to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman"; "a good-looking man"; "better-looking than her sister"; "very pretty but not so extraordinarily handsome"- Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian Hellman
forward-looking
ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had advanced views on the subject"; "a forward-looking corporation"; "is British industry innovative enough?"
forward-looking
approval If you describe a person or organization as forward-looking, you approve of the fact that they think about the future or have modern ideas. planning for and thinking about the future in a positive way, especially by being willing to use modern methods or ideas backward-looking
good-looking
Someone who is good-looking has an attractive face. Cassandra noticed him because he was good-looking. a good-looking woman. someone who is good-looking is attractive beautiful
good-looking
pleasing in appearance especially by reason of conformity to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman"; "a good-looking man"; "better-looking than her sister"; "very pretty but not so extraordinarily handsome"- Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian Hellman
important-looking
impressive in appearance
inward-looking
disapproval If you describe a people or society as inward-looking, you mean that they are more interested in themselves than in other people or societies. an insular and inward-looking community. an inward-looking person or group is more interested in themselves than in other people - used to show disapproval
look
the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his camera does his looking for him"
look
vi [to turn your eyes toward something] melihat (lihat)
look
To try to see, to pay attention to with one's eyes
look
To read the description of a character, object, or room
look
take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I must attend to this matter"; "She took care of this business"
look
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
look
{i} act of turning one's eyes in order to see someone or something, gaze, glance; expression, aspect; appearance; atmosphere, feel
look
To direct the eyes for the purpose of seeing something; to direct the eyes toward an object; to observe with the eyes while keeping them directed; with various prepositions, often in a special or figurative sense
look
In Direct to Web applications, one of three user interface styles The looks differ in both layout and appearance
look
convey by one's expression; "She looked her devotion to me"
look
To search for, to try to find
look
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
look
{f} turn one's eyes in order to see someone or something, gaze, glance; search; resemble; appear to be; face
look
perceive with attention; direct one's gaze towards; "She looked over the expanse of land"; "Look at your child!"; "Look--a deer in the backyard!"
look
To seem; to appear; to have a particular appearance; as, the patient looks better; the clouds look rainy
look
To look at; to turn the eyes toward
look
Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy look; the affair has a bad look
look
To await the appearance of anything; to expect; to anticipate
look
physical appearance; "I don't like the looks of this place"
look
When a player calls the final bet before the showdown
look
Used for listed equity securities See: Picture
look
In the imperative: see; behold; take notice; take care; observe; used to call attention
look
give a certain impression or have a certain outward aspect; "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very difficult problem"; "This project looks fishy"; "They appeared like people who had not eaten or slept for a long time"
look
be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park"
look
find words in the system dictionary or lines in a sorted list
look
Sometimes used figuratively
look
The act of looking; a glance; a sight; a view; often in certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a look
look
mira
look
To show one's self in looking, as by leaning out of a window; as, look out of the window while I speak to you
look
To direct the attention (to something); to consider; to examine; as, to look at an action
look
have faith or confidence in; "you can count on me to help you any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis"
look
have a certain outward or facial expression; "How does she look?"; "The child looks unhappy"; "She looked pale after the surgery"
look
To expect
look
To have a particular direction or situation; to face; to front
look
To seek; to search for
look
look forward to the probable occurrence of; "We were expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a promotion"; "he is waiting to be drafted"
look
accord in appearance with; "You don't look your age!"
look
Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or defiant look
look
Physical appearance, visual impression
look
To influence, overawe, or subdue by looks or presence as, to look down opposition
look
See Phrases below
looking forward
guardant(ip)
looking forward
guardant
nice-looking
Someone who is nice-looking is physically attractive. I saw this nice-looking man in a gray suit We got on very well and she was very nice-looking. = good-looking. attractive good-looking
odd-looking
If you describe someone or something as odd-looking, you think that they look strange or unusual. They were an odd-looking couple
sad-looking
appearing unhappy, having a sad expression
looking
Favorites