kutlamak

listen to the pronunciation of kutlamak
Turkish - English
celebrate

It's a custom to celebrate Christmas. - Noel'i kutlamak bir gelenektir.

What are they doing to celebrate her birthday? - Onun doğum gününü kutlamak için ne yapıyorlar?

(deyim) send one's compliment
gratulate
memorialize
congratulate on
(deyim) give one's compliment
(deyim) congratulate upon
(Politika, Siyaset) pay tribute
commemorate
compliment on
emblazon
felicitate
congratulate

I called up my friend to congratulate him on his success. - Başarısını kutlamak için arkadaşımı aradım.

to celebrate; to congratulate
greet

I could not stop by to greet you because I was in a hurry. - Seni kutlamak için uğrayamadım, çünkü acelem vardı.

keep
observe

This is a time of year when people get together with family and friends to observe Passover and to celebrate Easter. - Bu, Hamursuz bayramını gözlemlemek ve Paskalyayı kutlamak için insanların aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği, yılın bir zamanıdır.

(deyim) mark the occasion
kutlama
congratulation
kutlama
{i} celebration

We should have a celebration, Tom. - Kutlama yapmalıyız, Tom.

Let's have a good birthday celebration! - İyi bir doğum günü kutlaması yapalım!

kutlamak (bayram)
observe
kutlama
greeting
kutlama
{s} congratulatory

They held a congratulatory banquet. - Onlar bir kutlama ziyafeti düzenledi.

bayram kutlamak
observe
kutlama
festivity
kutlama
commemorate

Jews don't celebrate the holocaust, they commemorate it. - Yahudiler soykırımı kutlamazlar, onu anarlar.

kutlama
kudos
kutlama
toast
kutla
congratulate

My friends congratulated me on my success. - Arkadaşlarım benim başarımı kutladılar.

Let me congratulate you on your victory in the tournament. - Turnuvadaki zaferini kutlamama izin ver.

kutla
celebrate

We celebrate Christmas every year. - Biz her yıl Noel'i kutlarız.

The contract is in the bag, so let's go out and celebrate. - Sözleşme çantada, öyleyse kutlamak için dışarı çıkalım.

kutla
congratulate on
kutla
{f} celebrated

India's Independence Day is celebrated on the fifteenth of August. - Hindistan'ın Bağımsızlık Günü, Ağustosun on beşinde kutlanıyor.

Republic Day is celebrated on the twenty-sixth of January. - Cumhuriyet Bayramı yirmi altı Ocakta kutlanır.

kutla
memorialize
kutla
felicitate
kutlama
memorialization
bayram kutlamak
celebrate a bairam
bayram kutlamak
say someone "have a happy bairam
kutlama
felicitation
kutlama
jubilate
inşaatın bitişini kutlamak
top out
içki ile kutlamak
wet
kendini kutlamak
hug oneself for
kendini kutlamak
hug oneself on
kutlama
celebration, celebratory ceremony
kutlama
commemoration
kutlama
gala
kutlama
jamboree
kutlama
congratulating, congratulation
kutlama
celebration; congratulation
kutlama
emblazon
törenle kutlamak
solemnize
şarkılarla kutlamak
carol
Turkish - Turkish
Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, tebrik etmek. Önemli bir olayın gerçekleşmesi yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak, tesit etmek: "Ben her sene 11 mayısta doğum günümü kutlarım."- B. Felek
Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya armağanla anlatmak, tebrik etmek
Önemli bir olayın gerçekleşmesi yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak, tes'it etmek
tebrik etmek
is'at etmek
kutlulamak
tes'it etmek
Kutlama
tes'it
Kutlama
tesit
Kutlama
tebrik
Kutlama
is'at
kutlama
Kutlamak işi, tebrik
kutlama
Kutlama töreni
kutlamak
Favorites