continue, resume

listen to the pronunciation of continue, resume
English - Turkish
Devam devam
get on with
(Fiili Deyim ) 1- -e devam etmek 2- ..ile geçinmek
get on with
mutabık kalmak
get on with
birisiyle uyuşmak
get on with
iyi geçinmek
get on with
işine gücüne bakmak
get on with
işinin başına dönmek
get on with
anlaşmak
get on with
ile geçinmek
get on with
-e devam etmek
get on with
get on with sb: biriyle geçinmekget on with the job: işiyle başa çıkmakto be easy get on with: geçinilmesi kolay olmak
English - English
get on with
continue, resume
Favorites