gümrük

listen to the pronunciation of gümrük
Turkish - English
(Hukuk) customs

The customs officials examined the boxes. - Gümrük memurları kutuları inceledi.

The customs officials searched the whole ship. - Gümrük memurları bütün gemiyi araştırdılar.

duty

I didn't buy anything at the duty-free shops. - Gümrüksüz mağazalardan herhangi bir şey almadım.

These articles are all exempt from duty. - Bu mallar gümrük vergisinden muaftır.

(Ticaret) customs bureau
(Ticaret) customshouse
custom

Please fill out the Customs Declaration Form. - Lütfen Gümrük Beyan Formunu doldurun.

The customs officials examined the boxes. - Gümrük memurları kutuları inceledi.

customs; customs house; tariff, duty
tariff

Some of the tariffs were as high as sixty percent. - Bazı gümrük vergileri yüzde 60'a varıyordu.

President Arthur wanted to reduce the tariffs. - Başkan Arthur gümrük vergilerini düşürmek istedi.

duty; tariff
customshouse, customhouse
customhouse
customs, customs bureau (as an agency of the state)
customs house
custom of
gümrük vergisi
tariff
gümrük kaçakçılığı
smuggling
gümrük vergisi
duty

These articles are all exempt from duty. - Bu mallar gümrük vergisinden muaftır.

These goods are free of duty. - Bu mallar için gümrük vergisi yok.

gümrük tarife istatistik pozisyonu
(Ahlak Bilimi) Customs Tariff Number, HS Code, Harmonized System Code, Harmonized Tariff Schedule
gümrük ve ticaret bakanlığı
Ministry of Customs and Trade
gümrük alanı
(Ticaret) customs area
gümrük ambarı
(Ticaret) bonded warehouse
gümrük beyanı
(Ticaret) customs declaration
gümrük bildirgesi
(Ticaret) manifest
gümrük birlikleri
(Ticaret) customs unions
gümrük birliği
(Ticaret) customs unions
gümrük dairesi
(Ticaret) custom-house
gümrük dairesi
(Kanun,Ticaret) custom house
gümrük deposu
bonded warehouse
gümrük eşyası
(Ticaret) customs goods
gümrük girişi
(Ticaret) customs entry
gümrük görevlisi
(Ticaret) customs officer
gümrük hattı
(Ticaret) customs frontier
gümrük idaresi
(Ticaret) customs house
gümrük idaresi
(Ticaret) customs office
gümrük iskelesi
(Ticaret) sufferance wharf
gümrük işlemleri
(Ticaret) customs procedures
gümrük işlemleri
(Ticaret) customs transactions
gümrük işlemleri
(Ticaret) customs procedure
gümrük kanunu
(Ticaret) tariff law
gümrük kapısı
(Ticaret) customs gate
gümrük makbuzu
(Ticaret) clearance
gümrük mevzuatı
(Ticaret) customs rules
gümrük muayenesi
(Ticaret) clearance
gümrük muhafaza
(Ticaret) customs enforcement
gümrük müfettişi
(Ticaret) customs investigator
gümrük müşaviri
(Ticaret) customs brokers
gümrük rejimi
(Ticaret) customs procedure
gümrük resimleri
(Ticaret) customs duties
gümrük resimleri
(Ticaret) tariff
gümrük resmi
(Ticaret) customs duty
gümrük resmi
(Ticaret) compound duty
gümrük resmi
(Ticaret) tariff
gümrük tarifesi
(Ticaret) customs tariffs
gümrük tarifesi
(Ticaret) tariff
gümrük tarifesi
(Ticaret) zone
gümrük vergileri
(Ticaret) duties
gümrük vergileri
(Ticaret) customs debt
gümrük vergileri
(Ticaret) import duties
gümrük vergisi
(Ticaret) custom duty
gümrük vergisi
customs
gümrük vizesi
(Ticaret) customs endorsement
gümrük yetkilisi
(Ticaret) customs authorities
gümrük yönetimi
(Ticaret) customs administration
gümrük Etik Günü
(Ticaret) customs Ethics Day
gümrük Kıymet Komitesi
(Ticaret) customs Valuation Committee
gümrük Sorunları Danışma Komitesi
(Ticaret) advisory Committees on Customs Matters
gümrük Veri Ambarı Sistemi
(Ticaret) customs Data Warehouse System
gümrük antrepo rejimi
(Ticaret) customs warehousing
gümrük beyan formu
(Ticaret) customs declaration form
gümrük beyannamesi
Customs declaration
gümrük beyanın kapatılması
(Ticaret) discharging declaration
gümrük denetimi
(Ticaret) control by the customs authorities
gümrük dış tarifesi
(Ticaret) external tariff
gümrük gözetimi
(Ticaret) supervision by the customs authorities
gümrük hukuku
law of customs
gümrük idarelerinin Modernizasyonu Projesi (GiMOP)
(Ticaret) customs Modernization Project
gümrük işlemi
Customs procedure
gümrük kanunu
(Ticaret) customs Code
gümrük komisyonu
Customs commission
gümrük kontrolü altında işleme rejimi
(Ticaret) processing under customs control
gümrük memurluğu
customs officer
gümrük memuru
(Ticaret) customs official
gümrük mevzuatı
(Ticaret) customs legislation
gümrük mührü altında taşıma
(Ticaret) transportation under customs seal
gümrük müşavirliği
Customs consultancy
gümrük statüsü
(Ticaret) customs status
gümrük tarife istatistik pozisyonu
Customs Tariff Statistics Position
gümrük vergileri
(Ticaret) customs duties
gümrük vergileri cetveli
(Ticaret) shedule of customs duties
gümrük vergilerin askıya alınması
(Ticaret) to suspend customs duties
gümrük vergisinden muaf
(Ticaret) exempted from customs duty
Gümrük Müsteşarlığı
(Hukuk) Customs Under Secretariat
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Ministry for Customs and Monopolies
Gümrük ve Tekel Bakanı
Minister for Customs and Monopolies
gümrük alanı
(Hukuk) customs territory
gümrük almak
(Ticaret) collect duty on
gümrük almak
to collect duty (on)
gümrük almak
(Ticaret) collect duty
gümrük almak
(Ticaret) collect duty (on)
gümrük ambarı/antreposu
bonded warehouse
gümrük anlaşması
customs treaty
gümrük ant reposu
(Kanun) customs warehouse
gümrük antreposu
customs warehouse
gümrük antreposu
bonded warehouse
gümrük ardiyesi
(Ticaret) customs warehouse
gümrük bakanlığı
Ministry of Customs
gümrük belgesi
clearance
gümrük beyannamesi
bill of entry
gümrük beyannamesi/bildirgesi
customs declaration, bill of entry
gümrük beyanı
customs entry, customs declaration
gümrük beyanında bulunmak
enter
gümrük bildirgesi
customs declaration, manifest
gümrük bildirimi
manifest
gümrük birliği
customs union
gümrük bölgesi
(Ticaret) customs zone
gümrük bölgesi
(Hukuk) customs territory
gümrük dairesi
customhouse
gümrük dairesi
customs
gümrük damgası
(Ticaret) duty mark
gümrük danışmanı
customs consultant
gümrük danışmanı
customs advisor
gümrük deklarasyon
customs declaration
gümrük deklarasyonunuz lütfen
Your customs declaration
gümrük değeri
(Hukuk) customs value
gümrük duvarları
(Ticaret) trade walls
gümrük duvarları
(Ticaret) customs walls
gümrük duvarı
(Ticaret) customs wall
gümrük duvarı
tariff wall
gümrük duvarı
trade barrier, tariff barrier
gümrük dışı dükkanlar
(Hukuk) tax free shops
gümrük dışı engeller
(Hukuk) non-tariff barriers
gümrük dışında
(Ticaret) ex bond
gümrük engeli
(Hukuk) customs barrier
gümrük faturası
certified invoice
gümrük formu
customs form
gümrük giriş kaydı
entry inwards
gümrük görevlisi/memuru
customs officer, customs inspector
gümrük harçları
(Ticaret) customs charges
gümrük iadesi belgesi
debenture
gümrük izni
(Ticaret) customs permit
gümrük izni
clearance
gümrük işlemlerinin yapılması
customs clearance
gümrük kapısı
port of entry
gümrük kaçakçısı
smuggler
gümrük kodu
(Ticaret) statt code
gümrük komisyoncusu
customs broker
gümrük komisyoncusu
customs broker, customs agent
gümrük kontrolörü
(Ticaret) customs examiner
gümrük kontrolü
customs examination
gümrük kontrolü
customs inspection
gümrük kontrolü
customs control
gümrük limanı
(Ticaret) port of clearance
gümrük limanı
(Ticaret) customs port
gümrük mahkemesi
(Kanun) customs court
gümrük makamı
(Hukuk) customs authority
gümrük makbuzu
(Hukuk) clearance, customs receipt
gümrük makbuzu
docket
gümrük manifestosu
customs manifest
gümrük masrafları
customs expenses
gümrük masrafı
customs expense
gümrük memuru
customs officer
gümrük memuru
customs-officer
gümrük memuru
landwaiter
gümrük memuru
revenue officer
gümrük memuru
(Ticaret) customs inspector
gümrük muafiyeti
(Hukuk) customs duty exemption
gümrük muafiyeti
exemption from duty
gümrük muamelesini yapmak
to clear (something) through customs
gümrük muayenesi
customs clearance
gümrük muayenesi
customs examination
gümrük muayenesi/yoklaması
customs examination; examination of passengers' luggage
gümrük muhafaza
memuru customshouse guard
gümrük müsaadesi
(Ticaret) customs permit
gümrük oranları
(Hukuk) duty rates
gümrük politikası
(Ticaret) customs policy
gümrük resmi
customs, duty
gümrük resmi
duty
gümrük resmi
customs
gümrük salonu
(Ticaret) long room
gümrük savaşı
(Ticaret) tariff battle
gümrük savaşı
(Ticaret) customs war
gümrük tahsildarı
collector of customs
gümrük tarifesi
customs tariff
gümrük teslim belgesi
customs warrant
gümrük tüzükleri
(Ticaret) customs regulations
gümrük ve Tekel Bakanlığı
the Ministry of Customs and Monopolies
gümrük vergileri
(Hukuk) customs duties, customs taxes
gümrük vergilerinden muaf
(Hukuk) free of customs duties
gümrük vergilerinden muafiyet
(Hukuk) relief from (free of) customs duties
gümrük vergilerine eş etkili bir vergi veya resmin kaldırılması
(Hukuk) elimination of a charge having effect equivalent to a customs duties
gümrük vergilerini kaldırmak
(Hukuk) to abolish customs duties
gümrük vergilerinin aşamalı indirimi
(Hukuk) the successive reduction of customs duties
gümrük vergilerinin indirilmesi
(Hukuk) reduction of customs duties
gümrük vergilerinin sıfırlanması / kaldırılması
(Hukuk) nullification of tariffs
gümrük vergisi
customs duty
gümrük vergisi
customs, duty
gümrük vergisi
customs duty, customs
gümrük vergisi oranı
tariff rate
gümrük vergisine tabi
declarable
gümrük yoklaması
(Ticaret) customs examination
gümrük çıkış
(Ticaret) clearance outwards
gümrük çıkış izni
(Ticaret) clearance outwards
gümrük ödemeden
duty free
gümrük ödemek
to pay customs (on sth)
gümrük ödemek
(Ticaret) pay customs on something
gümrük ödemek
(Ticaret) pay customs
gümrük birliği
(Ticaret) custom union
gümrük vergisi
(Ticaret) impost
ihracat gümrük resmi
(Askeri,Ticaret) export duty
gümrük işlemleri
customs formalities
gümrük komisyoncusu
customs agent
gümrük memuru
gauger
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi
(Ticaret) person established in the customs territory of the Turkey
Türkiye Gümrük Bölgesi
(Ticaret) custons territory of the Turkey
ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
(Ticaret) non-discriminatory customs tariff
bilgisayarlı gümrük etkinlikler
(Ticaret) computerized Customs Activities
deniz gümrük bölgesi
(Ticaret) customs maritime zone
dünya Gümrük örgütü
(Ticaret) World Customs Organisation
ekonomik etkili gümrük rejimi
(Ticaret) customs regime with economic impact
eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
(Ticaret) placing of goods under a customs procedure
genişletilmiş gümrük bölgesi
(Ticaret) enlarged customs territory
Turkish - Turkish
Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer: "Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin dalgalarıyla dolu pasaportlar eskitti."- N. Cumalı
Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu
Gümrük Kanunu
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
gümrük birliği
Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören iktisadi bütünleşme
gümrük tarifesi
İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste
Gümrük vergisi
baç
English - Turkish

Definition of gümrük in English Turkish dictionary

gümrük müdürlüğü
Customs house

The manager of the Istanbul Customs House, who holds responsibility for all the country’s customs houses, has been detained in an investigation into allegations of bribery and other illegal activities.

gümrük müşaviri
Customs broker
munzam gümrük resmi
(Ticaret) Countervailing duty