fully sufficient; found in copious supply; in great quantity

listen to the pronunciation of fully sufficient; found in copious supply; in great quantity
English - Turkish

Definition of fully sufficient; found in copious supply; in great quantity in English Turkish dictionary

abundant
{s} bol

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

Japonya'da doğal kaynaklar bol değildir. - Natural resources are not abundant in Japan.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
English - English
abundant

ith their magical words they bring forth to our eyesight the abundant images and beauties of creation. — Leigh Hunt, On the Realities of Imagination.

fully sufficient; found in copious supply; in great quantity
Favorites