expel from a community or group

listen to the pronunciation of expel from a community or group
English - Turkish

Definition of expel from a community or group in English Turkish dictionary

ban
{f} yasakla

Trende sigara içmek yasaklanmıştır. - Smoking is banned in the train.

Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil. - Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars.

ban
evlenme beyannamesi
ban
beyanname
ban
{f} yasaklamak

Restoranlarda sigara içmeyi yasaklamak çok popüler, hatta sigara içenler ile! - Banning smoking in restaurants is very popular, even with smokers!

ABD'nin her yerinde köleliği yasaklamak istediler. - They wanted to ban slavery everywhere in the United States.

ban
aforoz
ban
(özellikle yasa ile) yasaklamak
ban
ortaçağda seferberlik ilanı
ban
(Gıda) Hamburger ekmeği

I'd like to have cheese in a ban.

ban
(fiil) yasaklamak, menetmek, boykot etmek, afaroz etmek
ban
(Askeri) ÇİZGİ ÖLÇEK: Kara ve hava haritaları üzerindeki mesafeyi ölçek cinsinden doğrudan doğruya ölçmeye yarayan taksimatlı çizgi. (Haritacılık)
ban
Hırvat ve Slovanya valisi
ban
tebliğ
ban
{i} vali (macar)
ban
bildiri

Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı. - Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday.

ban
{f} menetmek
ban
publish the banns nikâh kâğıtlarını asmak
ban
yasaklama

Antlaşma toprak altındaki nükleer denemeleri yasaklamadı. - The treaty did not ban nuclear tests under the ground.

Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil. - Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars.

ban
{i} yasak

Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil. - Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars.

Bu yere giriş yasaklandı. - You are banned from entering this place.

English - English
ostracise
blackball
shun
ostracize
banish
cast out
ban
expel from a community or group

  Hyphenation

  ex·pel from a com·mu·ni·ty or group

  Turkish pronunciation

  îkspel fırm ı kımyunıti ır grup

  Pronunciation

  /əkˈspel fərm ə kəˈmyo͞onətē ər ˈgro͞op/ /ɪkˈspɛl fɜrm ə kəˈmjuːnətiː ɜr ˈɡruːp/

  Word of the day

  cacography
Favorites