downhearted

listen to the pronunciation of downhearted
English - Turkish
üzgün
mutsuz
maneviyatı kırılmış
{s} cesareti kırılmış
kederli
{s} morali bozuk
mahzun
meyus
sad
{s} mahzun
sad
{s} acı

Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder. - Listening to sad music makes me happy.

Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı. - The movie was so sad that everybody cried.

sad
{s} acıklı

Çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız. - We are faced with a very sad situation.

Ne kadar hüzünlü ve acıklı! - How sad and pathetic!

sad
{s} iflah olmaz
sad
{s} çok kötü: a sad state of affairs çok kötü bir
sad
{s} hüzünlü

Bana böyle hüzünlü bakma. - Don't give me such a sad look.

Senin gözde hüzünlü şarkın nedir? - What's your favorite sad song?

downheartedly
üzgün bir halde
downheartedly
karamsar şekilde
sad
bedbaht
sad
acınacak
sad
yetersiz
sad
esef edilecek
sad
hayırsız
sad
{s} hamur olmuş
sad
{s} koyu
sad
(Tekstil) koyu, donuk
sad
{s} kederli, üzgün: sad person kederli kimse
sad
üzüntü

Üzüntüsünü yenmesi için ona yardım etti. - She helped him overcome his sadness.

Tebessümün arkasında üzüntüsünü sakladı. - He hid his sadness behind a smile.

sad
(sıfat) mahzun, üzgün, hüzünlü, üzüntülü, üzücü, acı, acılı, acıklı, hazin, adam olmaz, iflah olmaz, kasvetli, iç karartıcı, koyu, hamur olmuş
sad
hüzün

Onun hüzünlü hikayesi kalbime dokundu. - His sad story touched my heart.

Birdenbire çok hüzünlendim. - I suddenly became very sad.

sad
sadnesskeder
English - English
sad
If you are downhearted, you are feeling sad and discouraged. Max sighed, sounding even more downhearted = dejected. feeling sad and disappointed, especially because you have tried to achieve something but have failed
{s} discouraged, depressed, dejected
Dejected; low-spirited
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
downheartedly
dejectedly, downcastly
downheartedly
In a downhearted manner
downheartedness
The characteristic of being downhearted; sadness
downheartedness
a feeling of lowness of spirits
downheartedness
{i} sadness, unhappiness, depression
downhearted
Favorites