diken diken

listen to the pronunciation of diken diken
Turkish - English
hirsute
standing on end
erect
bristly
diken
thorn

Time withers the roses, but wears down the thorns. - Zaman gülleri soldurur, fakat dikenleri kırar.

There is no rose without thorns. - Dikenleri olmayan bir gül yoktur.

diken diken olmak
(saç) bristle
diken diken olmuş deri
goose flesh
diken
spine

Do you know why cacti have spines? - Neden kaktüslerin dikenleri olduğunu biliyor musun?

The terrible scene sent shivers down his spine. - Korkunç sahne onun tüylerini diken diken etti.

diken
barb

The building is surrounded by a barbed wire fence. - Bina dikenli tel çitle çevrilmiş.

Tom crawled under barbed wire. - Tom dikenli tel altında süründü.

diken
(Tıp) spina
batmak (deriye batan diken vb)
prick
beyaz diken
(Botanik, Bitkibilim) haw
beyaz diken
(Botanik, Bitkibilim) hawthorn
diken
hawthorn
diken üstünde
(deyim) on a knife-edge
diken üstünde
(deyim) keyed up
diken üstünde olmak
be on pins and needles
diken üstünde olmak
(deyim) like a cat on hot bricks
diken üstünde oturmak
be on tenterhooks
diken şeklinde
thorny
giysi biçip diken kimse
tailor
diken
prick

The question of free will is a prickly conundrum to religion. - Özgür irade sorunu din için bir dikenli bir bilmece.

Emilien wants to eat fried prickly pears. - Emilien kızarmış dikenli incir yemek istiyor.

diken üzümü
(Botanik, Bitkibilim) Barberry [Berberis vulgaris and other species.]
beyaz diken
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) [syn.: beyaz diken, akdiken, alıç, edren, geviş] hawthorn, haw
diken
prickle, thorn; spine
diken
thorny plant, thornbush
diken
brier
diken
spine, quill
diken
prickle
diken
spicule
diken
trichome
diken
(hayvan) quill
diken
thorn, pricker; barb; spine
diken
pricker
diken
briar
diken
thorny plant
diken
thornbush
diken altı
(Anatomi) infraspinous
diken batması
prick
diken batırmak
prick
diken gibi
spicular
diken gibi
needly
diken gibi
thistly
diken gibi
thorny
diken kanatlı
spur winged
diken kanatlı kız kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) vanellus spinosus
diken tüylü devekuşları
(Hayvan Bilim, Zooloji) casuariiformes
diken üstü kası
(Anatomi) supraspinal muscle
diken üstünde
on tenterhooks
diken üstünde
on a knife edge
diken üstünde
jumpy
diken üstünde olmak
be on tenterhooks
diken üstünde olmak
be like a cat on hot bricks
diken üstünde olmak
be on thorns
diken üstünde olmak
sit on pins and needles
diken üstünde oturmak
to be on tender hooks
diken üstünde oturmak
sit on thorns
diken üstünde oturmak/olmak
to be on tenterhooks
diken üstünde tutmak
keep someone on the hop
diken üstünde tutmak
keep smb. on tenterhooks
diken üzümü
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Berberidaceae) [syn.: diken üzümü, kadıntuzluğu, amberbaris] common barberry
diken üzümü
barberry
kaba diken
Christ's thorn
sarı diken
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) golden thistle, Spanish oyster plant
tüyleri diken diken olma
horripilation
tüyleri diken diken olmak
to get goose bumps, get goose pimples, get gooseflesh; (for one's hair) to stand on end. (üzerine)
tüyleri diken diken olmak
(hair) to stand on end, to get goose bumps
tüylerim diken diken oldu
my hair stood on end
tüylerim diken diken oldu
I have goose bumps
tüylerini diken diken etmek
to give sb the willies
Turkish - Turkish
Dikeni bol
Dik duruma gelmiş, dikleşmiş
diken
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
diken
Dikeni çok olan bitki
diken
Niş
diken
Reşat Nuri,Yusuf Ziya,ömer Seyfettin,Selahattin Enis gibi yazarların sürekli yazı yazdıkları,istanbul'da yayımlanan bir mizah dergisi
diken
Sedat Simavi tarafından istanbul'da yayımlanan haftalık mizah dergisi
diken dutu
Böğürtlen
diken diken
Favorites