thorny plant, thornbush

listen to the pronunciation of thorny plant, thornbush
English - Turkish
diken
thorny plant, thornbush
Favorites