destitute of a beard or awn; as, bald wheat

listen to the pronunciation of destitute of a beard or awn; as, bald wheat
English - Turkish

Definition of destitute of a beard or awn; as, bald wheat in English Turkish dictionary

bald
{s} kel

Kafamda yuvarlak kel bir nokta var. - I have a round bald spot on my head.

Kelliğin tedavisi yoktur. - There's no cure for baldness.

bald
dazla

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
{s} kılsız; tüysüz
bald
dımdızlak
bald
yüzsüz
bald
süssüz
bald
sade
bald
{s} saçsız
bald
{s} kabak
bald
saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
bald
{s} sıkıcı
bald
baldpate kel kimse
bald
{s} yavan
bald
süssüz gizli olmayan
bald
{s} tüysüz
bald
{s} dazlak

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
çorak
bald
{s} dazlak (Argo)
bald
aşikar
English - English
bald
destitute of a beard or awn; as, bald wheat
Favorites