destitute of a beard or awn; as, bald wheat

listen to the pronunciation of destitute of a beard or awn; as, bald wheat
Englisch - Türkisch

Definition von destitute of a beard or awn; as, bald wheat im Englisch Türkisch wörterbuch

bald
{s} kel

Oldukça genç yaşta kelleşmeye başladı. - He started going bald quite young.

Tom kelliğini gizlemek için şapkasını çıkarmadı. - Tom kept his hat on to hide his baldness.

bald
dazla

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
{s} kılsız; tüysüz
bald
dımdızlak
bald
yüzsüz
bald
süssüz
bald
sade
bald
{s} saçsız
bald
{s} kabak
bald
saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
bald
{s} sıkıcı
bald
baldpate kel kimse
bald
{s} yavan
bald
süssüz gizli olmayan
bald
{s} tüysüz
bald
{s} dazlak

Annemin amcası dazlaktır. - My mother's uncle is as bald as an egg.

bald
çorak
bald
{s} dazlak (Argo)
bald
aşikar
Englisch - Englisch
bald
destitute of a beard or awn; as, bald wheat
Favoriten