conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or

listen to the pronunciation of conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or
English - Turkish

Definition of conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or in English Turkish dictionary

either
her iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

O her iki eliyle yazabilir. - He can write with either hand.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

either
da
either
de değil

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar. - If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were.

either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
herhangi biri

Çocuklardan herhangi birini görmedim. - I didn't see either boy.

Elmaların herhangi birini al. - Take either of the apples.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
English - English
either
conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or
Favorites