conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or

listen to the pronunciation of conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or
İngilizce - Türkçe

conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

either
her iki

Hakem her iki tarafı da desteklememelidir. - A referee should not favor either side.

Ben her iki kitabı okumadım. - I haven't read either book.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

either
da
either
de değil

Çirkin değilim ama güzel de değilim. - I'm not ugly, but I'm not pretty either.

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
ikisinden biri

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

either
herhangi biri

İki kitaptan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the two books.

Bardaklardan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the glasses.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
either
conj. precedes two or more coordinate words or phrases, either...or