herhangi biri

listen to the pronunciation of herhangi biri
Turkish - English
any

Never have I heard anyone say a thing like that. - Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım.

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

anybody, anyone
anyone

Anyone could do that. - Herhangi biri onu yapabilir.

Anyone can participate. - Herhangi biri katılabilir.

anybody

Tom asked if anybody knew anything about Mary. - Tom herhangi birinin Mary hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu.

Tom didn't shoot anybody. - Tom herhangi birine ateş etmedi.

either of

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Take either of the apples. - Elmaların herhangi birini al.

either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

any one

Choose any one from among these. - Bunların arasından herhangi birini seç.

Any one of us could suffer from malnutrition without being aware of it! - Herhangi birimiz bunun farkında olmadan yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

whichever

Eat whichever one you like. - Hoşlandığın herhangi birini ye.

You can buy whichever you like, but not both. - İstediğin herhangi birini alabilirsin fakat ikisini değil.

one

Take whichever one you like. - İstediğiniz herhangi birisini alın.

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

Turkish - Turkish
Belli olmayan, rastgele biri
herhangi biri
Favorites