boil

listen to the pronunciation of boil
English - Turkish
haşlamak
kaynamak
çıban

Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var. - I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.

{i} kaynama

Kestaneler en azından on beş dakika kaynamalı. - Chestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.

Su kaynamaya başladı. - The water began to boil.

(Tıp) İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki
kısaltmak
galeyan etmek
pişirmek

Yumurtaları pişirmek için suyu kaynatırsın. - You boil water to cook eggs.

Biz spagetti pişirmek için su kaynatıyoruz. - We boil water to cook spaghetti.

buhar durumuna dönüşmek
pişmek
(Tıp) kan çıbanı
kaynatma

Su kaynatman gerekebilir. - You may need to boil water.

Bir yumurtayı kaynatmak yaklaşık on dakika sürer. - It takes about ten minutes to boil an egg.

kaynama çekidi
haşlanmak
kaynatmak

Italya'nın Reggio Emilia kasabasında istakozları kaynatmak yasa dışıdır. - Boiling lobsters is illegal in the town of Reggio Emilia, Italy.

Suyu kaynatmak sadece üç dakika sürer. - It takes only three minutes for the water to boil.

{i} galeyan
{i} kızışma
(Tekstil) 1. kaynatmak, pişirmek 2. kaynamak, pişmek
{f} fokurdatmak
boil away kaynayarak buharlaşıp yok olmak
{f} fokurdamak
(Diş Hekimliği) genellikle bir kıl folikülü civarında olan lokalize deri absesi
{f} galeyana gelmek
{f} köpürmek
{i} son radde
özü kalan
boil down kaynayarak suyunu çekmek
kaynar gibi kabarmak veya köpürmek
boiling
{i} kaynama

Sami'nin öfkesi kaynama noktasına ulaştı. - Sami's rage reached boiling point.

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

boil down
suyunu çekmek
boil down
buharlaştırmak
boil off
pişirimi bitirmek
boil off
zamk gidermek
boil off
(Askeri) buharlaşma
boil off
zamkını gidermek
boil over
kudurmak
boil with rage
galeyan etmek
boil away
kaynayıp gitmek
boil away
yok olmak
boil down
kısmak
boil down
kısaltmak
boil down
kaynayarak suyunu çekmek
boil down
suyunu çek
boil down to
indirgen
boil down to
olmak
boil down to
anlamına gelmek
boil over
tepesi atmak
boil over
köpürmek
boil over
kaynayıp taşmak
boil sth down to sth
özetlemek
boil sth down to sth
kısaltmak
boil up
kızışmak
boil up
tehlikeli bir boyuta ulaşmak
boil-off
buharlaşma kaybı
boil smut
kaynatın kurum
boil sth down to sth
kısaltmak, özetlemek
boil water
suyun kaynaması
boil-up
kaynatın-up
boil away
{f} kaynamak
boil away
kaynayarak buharlaşıp yok olmak
boil away
kaynama nedeniyle buharlaşmak
boil away
{f} kaynayıp buharlaşmak
boil down
kaynayarak suyunu çekmek, özü kalana kadar kaynamak
boil down
{f} özüne indirgemek
boil down
{f} özetlemek
boil down
(Tekstil) kayanatarak azaltmak, buharlaştırmak
boil down
{f} kısa kesmek
boil down
{f} kaynatıp özünü çıkarmak
boil down to
{f} özü olmak
boil down to
{f} demeye gelmek
boil down to
{f} demek olmak
boil down to sth
(deyim) ozetlenebilir,indirilebilir
boil of the gum
(Tekstil) zamkını giderme
boil off
(Tekstil) 1. zamkını gidermek 2. kumaş ıkaynatarak temizleme
boil off
(Nükleer Bilimler) kaynayıp bitmek
boil over
(kaynarken) taşmak
boil over
taşmak
boil over
galeyana gelmek
boil over
k.dili. tepesi atmak, köpürmek
boil over with rage
feveran etmek
boil sth. down
{k} (deyim) kisaltmak,ozetlemek
boil up
{f} coşmak
boil up
{f} fokurdamak
boil up
fıkır fıkır kaynamak
boiling
(Tekstil) 1. kaynama 2. kaynatma
boiling
{s} çok sıcak
boiling
kaynar

Kaynar suyla kendimi yaktım. - I burned myself with boiling water.

Canlı bir ıstakozu kaynar su dolu bir kaba atmak acımasızca. - It's cruel to put a live lobster into a pot of boiling water.

boiled
kaynamış

Kaynamış bir yumurtanın kabuğunu temiz bir şekilde nasıl çıkarırsın? Bir çeşit hile var mı? - How do you take off the shell of a boiled egg cleanly? Is there some sort of trick?

Öğle yemeği için biraz ekmek ve bir kaynamış yumurta yedim. - I ate some bread and a boiled egg for lunch.

boiling
kaynayan

Makarnayı kaynayan suya katın. - Add the pasta to the boiling water.

Kaynayan suya biraz tuz koy. - Put some salt into the boiling water.

boiling
{s} kavurucu
boiled
haşlanmak
boiling
kaynatan
boiling
kaynayarak
boiling
(Gıda) kaynama noktası

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

Sami'nin öfkesi kaynama noktasına ulaştı. - Sami's rage reached boiling point.

on the boil
canlı
boiling
{f} kayna

Kaynayan suyu bardağa boşalttı. - She poured boiling water into the cup.

Kaynayan suya biraz tuz koy. - Put some salt into the boiling water.

boiling
kaynatma

Italya'nın Reggio Emilia kasabasında istakozları kaynatmak yasa dışıdır. - Boiling lobsters is illegal in the town of Reggio Emilia, Italy.

Havuçları kaynatmayı bitirin. - Finish boiling the carrots.

half-boil
yarı kaynatmak
lime boil
kireçle kaynatma
make sb's blood boil
tepesini attırmak
make sb's blood boil
kudurtmak
Aleppo boil
Halep çıbanı, şark çıbanı
Boiled
haşlanmış
boiled
kaynat

Tom patatesleri kaynattı. - Tom boiled the potatoes.

Tom biraz su kaynattı. - Tom boiled some water.

boiled
Kaynatılmış, kaynamış
boiling
kaynıyor

Kahve demliği kaynıyor. - The coffeepot is boiling.

Çaydanlık kaynıyor olmalı. - The kettle must be boiling.

go off the boil
(deyim) Soğumak, eski istek ve şevkini yitirmek

Önceleri çok istiyordu o evi ama artık soğudu.

gum boil
sakız kaynatın
it makes so.'s blood boil
bunu yapan çok. 'kan kaynamaya s
rolling boil
haddeleme kaynatın
a boil
çıban ağırşağı the sore and swollen part of
boiled
{s} haşlanmış

Her gün kahvaltıda haşlanmış yumurta yerim. - I have a boiled egg for breakfast every day.

Biz bütün kış haşlanmış patates yedik. - We ate boiled potatoes all winter.

boiling
köpüren
boiling
(isim) kaynama
boiling
{s} kızgın
boiling
galeyan
boiling
(Askeri) KAYNAMA (HV. ): Vücut sıvılarında, son derece düşük basınca (47 mm. veya daha az civa) maruz kalındığı zaman meydana gelen buharlaşma
come off the boil
yatışmak
come off the boil
hızı kesilmek
come to the boil
kaynamak
come to the boil
son raddeye gelmek
come to the boil
kızışmak
frost boil
(Meteoroloji) don gevşemesi
frost boil
(Askeri) ÇÖZÜLMÜŞ DON BİRİKİNTİSİ: Donların çözülmesi ile arazi üzerinde fazla suyun birikmesi. Bu hal, genellikle, yer sathını gevşetir ve cıvık bir hal almasına sebep olur
frost boil
(Askeri) çözülmüş don birikintisi
go boil your head
git başımdan
go boil your head
defol
go off the boil
(deyim) eski canlılığını yitirmek
gum boil
dişeti iltihabı
gum boil
(Tıp) Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis
i have a boil
çıban var
lance a boil
(isim)şterle çıbanı yarmak
lance a boil
neşterle çıbanı yarmak
make one's blood boil
{k} çok kızdırmak, çok öfkelendirmek, kanına dokunmak
on the boil
(deyim) canli
put something on to boil
kaynamaya bırakmak
repeated washing at the boil
(Tekstil) tekrarlı kaynar yıkama
sand boil
kumun kaynaması
English - English
To cook in boiling water

Boil the eggs for two minutes.

Said of weather being uncomfortably hot

It’s boiling outside!.

A localized accumulation of pus in the skin, resulting from infection
To heat (a liquid) to the point where it begins to turn into a gas

Boil some water in a pan.

Of a liquid, to begin to turn into a gas, seethe

Pure water boils at 100 degrees Celsius.

The collective noun for a group of hawks
To feel uncomfortably hot. See also seethe

I’m boiling in here – could you open the window?.

The point at which fluid begins to change to a vapour

Add the noodles when the water comes to the boil.

A dish of boiled food, especially based on seafood
{v} to bubble through heat, to dress meat
come to the boiling point and change from a liquid to vapor; "Water boils at 100 degrees Celsius
come to the boiling point and change from a liquid to vapor; "Water boils at 100 degrees Celsius"
To heat liquid hot enough for bubbles to constantly rise and break on the surface To cook food in boiling liquid
When you bring a liquid to the boil, you heat it until it boils. When it comes to the boil, it begins to boil. Put water, butter and lard into a saucepan and bring slowly to the boil
{f} change from a liquid to a gas; make something change from a liquid to a gas; cook
To heat liquids until bubbles form on the surface and steam forms
v to heat a liquid until it becomes very hot
a painful sore with a hard pus-filled core
To cook in water or other liquid that is bubbling rapidly, @212 degrees F = 100 degrees C
A water current upwelling into a convex mound
The point a parent reaches upon hearing the automatic "yuck" before a food is even tasted
To heat liquid to 212° F; at this temperature the surface is covered with bubbles
An upward flow of water in a sandy formation due to an unbalanced hydrostatic pressure resulting from a rise in a nearby stream, or from removing the overburden in making excavations
Boiling is heating a liquid on the stove top until bubbles form and burst on the surface
To pass from a liquid to an aëriform state or vapor when heated; as, the water boils away
used only in progressive tenses Of the weather, to be uncomfortably hot
cook in boiling liquid; "boil potatoes"
a painful sore with a hard pus-filled core cook in boiling liquid; "boil potatoes" bring to, or maintain at, the boiling point; "boil this liquid until it evaporates" come to the boiling point and change from a liquid to vapor; "Water boils at 100 degrees Celsius
To heat to the boiling point, or so as to cause ebullition; as, to boil water
also known as a furuncle, it is a septic condition of a hair folicle with a characteristic single large head
Of a liquid, to begin to turn into a gas
Heat liquid until bubbles rise continuously and break on surface (212 degrees F )
When a hot liquid boils or when you boil it, bubbles appear in it and it starts to change into steam or vapour. I stood in the kitchen, waiting for the water to boil Boil the water in the saucepan and add the sage a saucepan of boiling water
be agitated; "the sea was churning in the storm"
to make someone's blood boil: see blood. or furuncle or furunculosis Inflamed pus-filled swelling due to staphylococcus skin infection at a hair follicle. It is painful and feels hard. Boils usually occur in hairy areas exposed to friction and maceration. Scratching an existing skin disorder may introduce staphylococci on the skin into hair follicles and cause a boil to arise. A carbuncle occurs when several adjoining boils merge. Healing requires discharging the pus. Treatment involves antibiotics
a painful sore with a hard pus-filled core cook in boiling liquid; "boil potatoes"
A boil is a red, painful swelling on your skin, which contains a thick yellow liquid called pus. = cyst see also boiling
{i} swelling, blister; changing of water from a liquid to a gas, point when water changes from a liquid to a gas
the temperature at which a liquid boils at sea level; "the brought to water to a boil"
v [to heat a liquid until it changes to a gas (Please boil the water for 20 minutes )] merebus (rebus) [(Tolong merebus airnya dua puluh menit )]
To be agitated, or tumultuously moved, as a liquid by the generation and rising of bubbles of steam (or vapor), or of currents produced by heating it to the boiling point; to be in a state of ebullition; as, the water boils
as, to boil meat; to boil clothes
When you boil a kettle or pan, or put it on to boil, you heat the water inside it until it boils. He had nothing to do but boil the kettle and make the tea Marianne put the kettle on to boil
Act or state of boiling
a severe, acute inflammation beneath the skin, or of a gland or hair follicle; boils typically have a core formed by blood clotting within the vessels
To be agitated like boiling water, by any other cause than heat; to bubble; to effervesce; as, the boiling waves
healt until bubbles rise continuously and break on the surface; for rolling boil, bubbles form very rapidly
To bring a liquid to boiling temperature and to maintain it throughout the cooking time
To remove bones from poultry, meat or fish
To form, or separate, by boiling or evaporation; as, to boil sugar or salt
A hard, painful, inflamed tumor, which, on suppuration, discharges pus, mixed with blood, and discloses a small fibrous mass of dead tissue, called the core
used only in progressive tenses Of a person, to be uncomfortably hot
To be in boiling water, as in cooking; as, the potatoes are boiling
When you boil food, or when it boils, it is cooked in boiling water. Boil the chick peas, add garlic and lemon juice I'd peel potatoes and put them on to boil. boiled eggs and toast
To heat liquids until bubbles form on the surface and steam is given off
v to turn liquid to gas by raising the temperature of the liquid
be in an agitated emotional state; "The customer was seething with anger"
To cook in water or a liquid in which bubbles rise continually and break on the surface Boil also means to heat a liquid or mixture until bubbles rise continually and break on the surface The boiling temperature of water at sea level is 212 degrees F
If you are boiling with anger, you are very angry. I used to be all sweetness and light on the outside, but inside I would be boiling with rage
To subject to the action of heat in a boiling liquid so as to produce some specific effect, as cooking, cleansing, etc
To be moved or excited with passion; to be hot or fervid; as, his blood boils with anger
bring to, or maintain at, the boiling point; "boil this liquid until it evaporates"
tender, swollen areas that form around hair follicles
To cook food in boiling liquid, usually water A liquid is boiling when the bubbles of its vapor continuously rise to the surface and break The boiling temperature of pure water at sea level is 212Æ’ F (100Æ’ C )
To steep or soak in warm water
When a kettle or pan is boiling, the water inside it has reached boiling point. Is the kettle boiling?
furuncle
whitlow
boil down
To become reduced (to the most central elements or ingredients: to the essence, core, or implication for action)

So what this boils down to is that you still owe me that fifty bucks.

boil down
To reduce (to the most central elements or ingredients: to the essence, core, or implication for action)

My dissertation is 342 pages long, and I'm required to boil it down to a one-page abstract?!?.

boil off
to be removes by boiling

Some of the salt will rise up with the vapors, but most of it will be left in the pan when the water has boiled off.

boil off
to remove by boiling

cooking it will boil off the vodka.

boil order
An order that everyone in an area boil or otherwise sanitize water before using it for eating or for use with food
boil orders
plural form of boil order
boil over
To boil to such an extent as to overflow its container

I forgot about the rice and it boiled over.

boil the ocean
To undertake an overwhelmingly difficult task or approach to a problem
boil wash
A wash using this programme
boil wash
The high-temperature programme on a washing machine
boil-wash
To use the boil wash programme on a washing machine
boil down to something
1. [for a liquid] to be condensed to something by boiling. 2. Fig. [for a complex situation] to be reduced to its essentials
boil off
Cause to evaporate in boiling
boil away
{f} vaporize, turn into steam
boil down
cook until very little liquid is left; "The cook reduced the sauce by boiling it for a long time"
boil down
be cooked until very little liquid is left; "The sauce should reduce to one cup
boil down
be cooked until very little liquid is left; "The sauce should reduce to one cup"
boil down
be the essential element; "The proposal boils down to a compromise"
boil down
{f} diminish via boiling; be reduced to, come down to
boil down
When you boil down a liquid or food, or when it boils down, it is boiled until there is less of it because some of the water in it has changed into steam or vapour. He boils down red wine and uses what's left = reduce
boil down to
{f} amount to, come down to, result in; reduce by boiling
boil down to
If you say that a situation or problem boils down to a particular thing or can be boiled down to a particular thing, you mean that this is the most important or the most basic aspect of it. What they want boils down to just one thing. It is land = amount to
boil over
overflow or cause to overflow while boiling; "The milk is boiling over
boil over
overflow or cause to overflow while boiling; "The milk is boiling over"
boil over
When a liquid that is being heated boils over, it rises and flows over the edge of the container. Heat the liquid in a large, wide container rather than a high narrow one, or it can boil over
boil over
overflow; be very angry, be furious
boil over
When someone's feelings boil over, they lose their temper or become violent. Sometimes frustration and anger can boil over into direct and violent action. = erupt
boil smut
a common smut attacking Indian corn causing grayish white swellings that rupture to expose a black spore mass
boil up
{f} (Slang) get extremely angry at someone or something
boil water
heat liquid until it bubbles up and vaporizes
boil-in-the-bag
pre-prepared meal, TV dinner
boiling
Extremely

He was boiling mad.

boiling
The process of changing the state of a substance from liquid to gas by heating it to its boiling point
boiling
Present participle of boil
boiling
That boils or boil

boiling oil.

boiling
Feeling uncomfortably hot

I'm boiling – can't we open a window?.

bring to a boil
To heat something until it reaches its boiling point
crab boil
a social event in which boiled crabs are featured
crab boil
a spice mixture that is used to flavor the water in which crabs or other shellfish are boiled
go off the boil
Cease to boil when heat is no longer applied

That is the reason for the coin. You will be able to hear it dancing about, and it will tell you if the water goes off the boil or is getting dangerously low.

go off the boil
To become of diminished intensity or urgency
go off the boil
To lose interest; to pall

By then we'd gone off the boil sexually and he was even less keen than I was about 'marriedness', so it was more like friends deciding to share a flat than the setting-up of a ménage.

go off the boil
To become less successful
seafood boil
Any of a number of social events in which shellfish is the central element
tar boil
A small bubble or blister in the flood coat of an aggregate-surfaced built-up membrane
tar-boil
A small bubble or blister in the flood coat of an aggregate-surfaced built-up roof membrane
boiled
{a} dressed in boiling water
boiling
{n} the act or state of boiling
go off the boil
(deyim) Lose interest or become less urgent

They were really excited about the project, but now they seem to have gone off the boil.

A boil
bile
Aleppo boil
leishmaniasis of the skin; characterized by ulcerative skin lesions
aleppo boil
A chronic skin affection terminating in an ulcer, most commonly of the face
aleppo boil
Called also Aleppo ulcer, Biskara boil, Delhi boil, Oriental sore, etc
aleppo boil
It is endemic along the Mediterranean, and is probably due to a specific bacillus
biskara boil
Same as Aleppo boil
boiled
cooked in hot water
boiled
Intoxicated; drunk
boiled
Dressed or cooked by boiling; subjected to the action of a boiling liquid; as, boiled meat; a boiled dinner; boiled clothes
boiled
past of boil
boiled
{s} cooked in hot water; brought to the temperature at which a liquid becomes a gas; (Slang) drunk, intoxicated by alcohol
boiling
Preparation method which cooks a liquid at a temperature of 212F or 100C
boiling
is the change of state from a liquid into a vapour occurring at a constant temperature
boiling
extremely; "boiling mad"
boiling
The process of changing the state of a substance from liquid to gas by heating it past its boiling point
boiling
If you say that you are boiling or boiling hot, you mean that you feel very hot, usually unpleasantly hot. When everybody else is boiling hot, I'm freezing! = sweltering. very hot   freezing. Cooking of food by immersion in water, stock, or other liquid heated to its boiling point. Boiling is used to cook meats, vegetables, and some grain foods (pasta, for example). Scalding, accomplished by heating to about 185 °F (85 °C), is commonly used to prepare milk to be used as an ingredient in various dishes. At just above the scalding temperature, fish and eggs may be poached. At the simmering point, just below that of boiling, soups, stews, and pot roasts may be prepared. Many foods, especially vegetables, are steamed in a rack placed above boiling water
boiling
Very hot
boiling
The rapid subsurface vaporization of a liquid
boiling
The step in brewing at which hops are added and the wort is bittered
boiling
When boiling, a mixture should have bubbles rising constantly to the top and breaking on the surface
boiling
{s} aboil
boiling
cooking in a boiling liquid the application of heat to change something from a liquid to a gas extremely; "boiling mad
boiling
Heated to the point of bubbling; heaving with bubbles; in tumultuous agitation, as boiling liquid; surging; seething; swelling with heat, ardor, or passion
boiling
Extremely hot
boiling
Cooking food by placing it in water that has been heated to boiling temperature (212 degrees F at sea level)
boiling
{s} of the temperature at which a liquid becomes a gas
boiling
the application of heat to change something from a liquid to a gas
boiling
cooking in a boiling liquid
boiling
{i} act of changing from a liquid to a gas; poaching
boiling
Exposure to the action of a hot liquid
boiling
Boiling water is an inexpensive and very effective way to kill bacteria in your water However, note that boiling will only disinfect water For problems like lead, bad tastes and odours, boiling will actually concentrate them
boiling
The act of ebullition or of tumultuous agitation
boiling
A water-forming technique in which leather is immersed for a short time in boiling water, causing the leather to bend and pucker When dry, the leather is extremely hard, though fragile
boiling
Something that is boiling or boiling hot is very hot. `It's boiling in here,' complained Miriam Often the food may be bubbling and boiling hot on the top, but the inside may still be cold. = baking
boiling
a process in which a yarn or garment made from staple fibre containing wool or animal hair is left in boiling water so that the original fabric construction is obscured by the felted surface
boiling
The change of phase from liquid to gas that occurs beneath the surface in the liquid The gas forms bubbles that rise to the surface and escape
boils
Plural of boil
boils
third-person singular of boil
made his blood boil
made him furious
make one's blood boil
{f} make extremely angry
makes one's blood boil
{s} that causes much anger, that makes extremely angry
natal boil
= Aleppo boil
rolling boil
A boil which cannot be stirred down In essence, the whole solution is boiling, not just one hot part of the mixture A common mistake in fudge making is to call the first sign of a boil as the beginning of the boil Thus the mix is under-boiled and too much water results fudge failure Penuche
rolling boil
To boil rapidly and continuously
rolling boil
When substance is boiling sufficiently that stirring with a spoon does not cause it to stop boiling
rolling boil
A very fast boil that doesn't slow when stirred
shoe boil
A growth over the elbow of a horse, caused by repeated bruising by the hoof or the rough floor when lying down and leading to lameness
Turkish - English

Definition of boil in Turkish English dictionary

şark çıbanı Aleppo boil, Bagdad boil, oriental sore
(caused by dermal leishmaniasis)
boil
Favorites