extremely hot

listen to the pronunciation of extremely hot
English - Turkish
aşırı sıcak
boiling
{i} kaynama

Sami'nin öfkesi kaynama noktasına ulaştı. - Sami's rage reached boiling point.

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

boiling
(Tekstil) 1. kaynama 2. kaynatma
boiling
{s} çok sıcak
boiling
kaynar

Yumurtayı kaynar suya koy. - Put the egg into boiling water.

Canlı bir ıstakozu kaynar su dolu bir kaba atmak acımasızca. - It's cruel to put a live lobster into a pot of boiling water.

boiling
{s} kavurucu
boiling
kaynatan
boiling
kaynayarak
boiling
(Gıda) kaynama noktası

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

Sami'nin öfkesi kaynama noktasına ulaştı. - Sami's rage reached boiling point.

boiling
{f} kayna

Yumurtaları kaynar suyun içine koyun. - Put the eggs into the boiling water.

Kaynayan suyu bardağa boşalttı. - She poured boiling water into the cup.

boiling
kaynatma

Havuçları kaynatmayı bitirin. - Finish boiling the carrots.

Italya'nın Reggio Emilia kasabasında istakozları kaynatmak yasa dışıdır. - Boiling lobsters is illegal in the town of Reggio Emilia, Italy.

boiling
{s} köpüren
boiling
(Askeri) KAYNAMA (HV. ): Vücut sıvılarında, son derece düşük basınca (47 mm. veya daha az civa) maruz kalındığı zaman meydana gelen buharlaşma
boiling
{s} kızgın
boiling
(isim) kaynama
boiling
{s} kaynayan

Kaynayan suya biraz tuz koy. - Put some salt into the boiling water.

Lütfen demliği kaynayan suyla doldur. - Please fill the teapot with boiling water.

boiling hot
kavurucu sıcak
English - English
boiling
boiling hot
extremely hot

  Hyphenation

  ex·treme·ly hot

  Turkish pronunciation

  îkstrimli hät

  Pronunciation

  /əkˈstrēmlē ˈhät/ /ɪkˈstriːmliː ˈhɑːt/

  Word of the day

  luxuriant
Favorites