bath

listen to the pronunciation of bath
English - Turkish
yıkanmak

Denizde yıkanmak istiyorum. - I want to bathe in the sea.

O, yıkanmak için soyundu. - She undressed to take a bath.

banyo

Tek kişilik banyolu ada, lütfen. - A single room with bath, please.

Ben bir banyo yapmak istiyorum. - I want to take a bath.

{f} yıkamak
(Denizbilim) yunacak
(Denizbilim) yunak
(Denizbilim) yunacık
banyo odası
banyo suyu
yıkanma

Denizde yıkanmak istiyorum. - I want to bathe in the sea.

Japonya'da, eğer bir dövmen varsa, kaplıcaların birçoğunda yıkanmana izin verilmeyeceğini biliyor muydun? - Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you won't be allowed to bathe in many of the hot spring resorts?

küvet

Küvette akan suyu var. - He has the water running in the bathtub.

Tom küveti sıcak su ile doldurdu. - Tom filled the bathtub with hot water.

banyo yapma

Doktor Tom'a bir hafta boyunca banyo yapmamasını söyledi. - The doctor told Tom not to take a bath for a week.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

ç.hamam
ilaçlı su
banyo yaptırmak

Köpeğe banyo yaptırmak için kimin sırası? - Whose turn is it to give the dog a bath?

{f} banyo yap

Ben her zaman yatmadan önce banyo yaparım. - I always take a bath before going to bed.

Ben genellikle akşam yemeğinden sonra banyo yaparım. - I usually take a bath after dinner.

kaplıca

Japonya'da, eğer bir dövmen varsa, kaplıcaların birçoğunda yıkanmana izin verilmeyeceğini biliyor muydun? - Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you won't be allowed to bathe in many of the hot spring resorts?

Kaplıcalar, Roma hamamlarıydı. - Thermae were Roman baths.

banyo yapmak

Her gece yatmadan önce sıcak bir banyo yapmaktan hoşlanırım. - I like to take a hot bath every night before bed.

İyi ve sıcak bir banyo yapmak gibisi yok. - There's nothing like a good hot bath.

havuz

Bu ürünü küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu ya da su ve rutubetin olduğu başka herhangi bir yerin yanında kullanmayınız. - Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool, or anywhere else where water or moisture are present.

banyo etmek
bathroom banyo dairesi
{i} film banyosu. f., İng. yıkamak; yıkanmak
küvet/ba
filim v
sıcak

Tom sıcak banyoda oturuyorken karda pencereden dışarı baktı. - Tom looked out the window at the snow while he was sitting in the hot bath.

İyi ve sıcak bir banyo yapmak gibisi yok. - There's nothing like a good hot bath.

{i} banyo kabı [fot.]
banyosu

Onun bir banyosu var mı? - Does it have a bathroom?

Odanın bir banyosu var mı? - Does the room have a bath?

banyo küveti
banyo su
bathhouse hamam
bathrobe bornoz
tuvalet

Tuvalete gitmek zorundayım. - I've gotta go to the bathroom.

En yakın tuvaletin nerede olduğunu biliyor musun? - Do you know where the closest bathroom is?

banyo dairesi
{i} hamam

Biz hayvanat bahçesine gittik ve daha sonra bir Roma hamamını ve Güney Cumbria'daki bir Roma kalesini gördük. - We went to the zoo and then saw a Roman bath and a Roman fort in Southern Cumbria.

Kaplıcalar, Roma hamamlarıydı. - Thermae were Roman baths.

fotoğraf
bathtub banyo kuveti
film banyosu
banyo kabı
bath towel
(Tekstil) hamam havlusu
bath agitation
banyo çalkalanması
bath chair
tekerlekli iskemle
bath contamination
banyo kirlenmesi
bath exhausting
banyonun gücünün tükenmesi
bath purification
banyo arıtma
bath ratio
banyo oranı
bath salt
banyo tuzu
bath soap
banyo sabunu
bath towel
banyo havlusu
bath vat
banyo teknesi
bath agitation
banyo çalkalanmasi
bath foam
banyo köpüğü
bath linen
banyo havlusu
bath mat
Banyo paspası, tuvalet paspası
bath room
banyo
bath salts
banyo tuzu
bath sheet
banyo levha
bath sponge
Banyo süngeri
bath tub
Banyo küveti
bath attendant
tellak
bath attendant
hamamcı
bath brick
hamam tuğlası
bath bun
kuşüzümlü çörek
bath chair
İng. (üstü bazen kapalı) tekerlekli sandalye
bath chair
tekerlekli sandalye
bath contamination
banyo bulaşımı
bath fittings
banyo donanımı
bath for women
kadınlar hamamı
bath glove
kese
bath lubrication
banyo yağlaması
bath metal
tombak
bath metal
bakır ve çinko alaşımı
bath stone
kireç karbonatı
bath toys
banyo oyuncakları
bath toys
küvetler
bath trap
banyo yer süzgeci
Sitz bath
Su seviyesi bele kadar gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo
bathing
{i} yüzme
soap bath
(Tekstil) sabun banyosu
take a bath
yıkanmak

O, yıkanmak için soyundu. - She undressed to take a bath.

take a bath
banyo yap
take a bath
banyo yapmak

Yapmak zorunda olduğun ilk şey banyo yapmaktır. - The first thing you have to do is take a bath.

Banyo yapmak üzereydim. - I was just about to take a bath.

bathing
banyo yaparak
bathing
banyo yapma
baths
havuz (kapalı)
finnish steam bath
sauna
hip bath
Su seviyesi kalçaları gelecek şekilde küvet içinde oturarak yapılan banyo
needle bath
çok ince delikli duş
shower bath
duş yeri
shower bath
duş yapma
steam bath
sauna
turkish bath
alaturka hamam
turkish bath's
hamam
vapour bath
sauna
weighting bath
(Teknik,Tekstil) ağırlaştırma banyosu
whirlpool bath
jakuzi
Turkish bath
hamam
acid bath
asit banyosu
austempering bath
ostenit menevişleme banyosu
bathe
{i} suya girme
bathe
suya/ilaca sokmak
bathe
yüzmek
bathe
yüzme

Arjantin'de yüzmeye gidenler piranhalar tarafından saldırıya uğradı. - Bathers in Argentina were attacked by piranhas.

bathe
{f} suya gir
bathing
{i} banyo

O zamanda güneşte banyo yapıyordu. - At that time, she was bathing in the sun.

Sami küvette, banyo yapıyordu. - Sami was in the bathtub, bathing.

bathing
{f} banyo yap

O bebeğe banyo yaptırıyor. - She is bathing the baby.

O zamanda güneşte banyo yapıyordu. - At that time, she was bathing in the sun.

bathing
yıkanma
baths
hamam

Kaplıcalar, Roma hamamlarıydı. - Thermae were Roman baths.

blueing bath
çivitleme banyosu
carbonizing bath
karbonizasyon banyosu
chloride plating bath
klorürlü kaplama banyosu
chloride salt bath
klorür tuzu banyosu
cyanide bath
siyanür banyosu
cyanide carburizing bath
siyanürlü karbonlama banyosu
cyanide plating bath
siyanür kaplama banyosu
cyanide salt bath
siyanür tuzu banyosu
degumming bath
zamk giderme banyosu
dye bath
boya banyosu
electrode salt bath
elektrotlu tuz banyosu
have a bath
banyo yapmak
high temperature bath
yüksek sıcaklık banyosu
hot quenching bath
sıcak suverme banyosu
impregnating bath
emdirme banyosu
initial bath
başlangıç banyosu
intensifying bath
koyulaştırma banyosu
laboratory sand bath
laboratuar kumbanyosu
lead bath
kurşun banyosu
lead bath annealing
kurşun banyosunda tavlama
lead bath covering
kurşun banyosu örtüsü
lead bath quenching
kurşun banyosunda suverme
low temperature bath
düşük sıcaklık banyosu
lye bath
sudkostik banyosu
nickel bath
nikel banyosu
one-bath
tek banyo
one-bath
tek banyolu
peat bath
turba banyosu
prime the bath
banyoyu güçlendirmek
salt bath
tuz banyosu
sand bath
kum banyosu
shower bath
duş
silver bath
gümüş banyosu
swimming bath
yüzme havuzu
taken a bath
banyo yap
took a bath
banyo yap
Turkish bath
Türk hamamı
austempering bath
ostenit menevisleme banyosu
bird bath
Kuş banyosu
bubble bath
Köpük banyosu
electroplating bath
elektro kaplama banyosu
floating-out bath
taşırma havuzu
foam bath
banyo köpüğü
having a bath
banyo sahip
oil bath
yağ banyosu
oil bath air cleaner
yağ banyolu hava filtresi, yağlı hava süzgeci
ottoman bath
Osmanlı hamamı
pickling bath
banyo dekapaj
rinse in a rinsing bath
bir durulama banyosunda durulama
run a bath
banyo koşmak
sponge bath
sünger banyosu
take an early bath
erken bir banyo almak
taking a bath
Bir banyo
tinning bath
kalaylama banyosu
water bath
Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ısıtmak yöntemini kullanan pişirme gereci
acid developing bath
(Tekstil) asitli geliştirme banyosu
air bath
{i} açık hava banyosu
bathe
{f} dalmak
bathe
banyo yapmak
bathe
banyo etmek
bathe
yıkan/yıka
bathe
{f} yıkanmak

Denizde yıkanmak istiyorum. - I want to bathe in the sea.

Bu nehirde yıkanmak tehlikelidir. - It is dangerous to bathe in this river.

bathe
yıkamak
bathe
ıslatmak
bathe
{f} banyo yaptırmak
bathe
{f} çevrili olmak (su ile vb)
bathe
deniz banyosu almak
bathe
etrafı su veya diğer bir sıvıyla çevrili olmak bathing beach plaj
bathe
suya batırmak
bathing
yıkan/yıka
bathing
{i} deniz banyosu, yüzme
bathing
(isim) yüzme
baths
ılıca
baths
hamam/küvet/banyo
baths
kaplıca

Kaplıcalar, Roma hamamlarıydı. - Thermae were Roman baths.

baths
yıka/banyo yap
bleaching bath
(Tekstil) ağartma banyosu ( açma, beyazlatma banyosu )
blood bath
kan gövdeyi götürmek
bubble bath
köpüren sabun
charge the bath
(Tekstil) banyoyu hazırlamak
degreasing bath
(Tekstil) yağ giderme banyosu
developing bath
film banyosu
mia bath
(Tıp) (wash) Göz banyosu
molten metal bath
(Tekstil) ergimiş metal banyosu
molten salt bath
erimiş tuz banyosu
mud bath
çamur banyosu
multiple bath dyeing
(Tekstil) çok banyolu boyama
needle bath
(isim) duş (tazyikli)
needle bath
{i} duş (tazyikli)
prepare the bath
(Tekstil) banyoyu hazırlamak
rinsing bath
(Tekstil) çalkalama banyosu
sizing bath
(Tekstil) haşıl banyosu
sizing bath
(Tekstil) apre banyosu
souring bath
(Tekstil) asitleme banyosu
starch bath
(Tekstil) haşıl banyosu
sterilization and bath
(Askeri) STERİLİZASYON VE BANYO
sunken bath
gömme banyo
sweating bath
ter banyosu
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) Bırakma
(Osmanlı Dönemi) (C.: Bitah) İçinde kum ve çakıl taşları olan geniş su akıntısı.* Yüz üzeri düşme
(Osmanlı Dönemi) Serilip yatan adamın boyu
English - English
Abbreviated name for the Arab Socialist Baath Party, a secular Arab nationalist political party present in several countries in the Mid-East, most prominently Iraq and Syria
A city in Somerset, England, famous for its baths fed by a hot spring
An ancient Hebrew unit of liquid volume measure, equal to an ephah and to one-tenth of a homer, and approximately equal to 22 litres

Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath. The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer.

A room or area where bathing occurs: bathroom
The act of bathing
A tub or pool which is used for bathing: bathtub
To wash a person or animal in a bath
A substance or preparation into which something is immersed
{n} a place to bathe in, a measure of 7 1-2 gallons
A city in England, famous for its baths fed by a hot spring
A liquid solution used for cleaning, plating or maintaining a specified temperature
syn Tank, q v , or the contents of the liquid tank or container
a town in southwestern England on the River Avon; famous for its hot springs and Roman remains
a vessel containing liquid in which something is immersed (as to process it or to maintain it at a constant temperature or to lubricate it); "she soaked the etching in an acid bath"
you soak your body in a bathtub; "he has a good bath every morning"
bath baths bathing bathed When the form baths is the plural of the noun it is pronounced ; When it is used in the present tense of the verb, it is pronounced
n [a large container for water in which you can wash your whole body] tempat mandi (mandi) 2 n [washing your whole body (I feel like a hot ~ )] mandi [(Saya mau ~ dengan air panas )] 3 v [to wash all over] mandi
clean one's body by immersion into water; "The child should bathe every day"
A receptacle or place where persons may immerse or wash their bodies in water
A bath or a baths is a public building containing a swimming pool, and sometimes other facilities that people can use to have a wash or a bath
A process by which the humans drench the floor, walls and themselves You can help by shaking vigorously and frequently
A Hebrew measure containing the tenth of a homer, or five gallons and three pints, as a measure for liquids; and two pecks and five quarts, as a dry measure
The act of exposing the body, or part of the body, for purposes of cleanliness, comfort, health, etc
Liquid solution used for cleaning, plating or maintaining a specified temperature
Water or other liquid for bathing
In etchings, an acid-resistant tray in which the plate is bitten top
A building containing an apartment or a series of apartments arranged for bathing
1 cleansing and free from old ideas 2 a cleansing and strengthening of the outer self, which should not be confused with the inner strengthening that comes from God 3 physical cleansing 4 letting to of opinions and prejudices 5 baptism
A bath is a large container which you fill with water and sit in to wash your body
a relatively large open container that you fill with water and use to wash the body
n This is the process by which the humans drench you, the floor, walls and themselves You can help by shaking vigorously and frequently once you leave the tub
A medium, as heated sand, ashes, steam, hot air, through which heat is applied to a body
Derived from labruscana Fredonia and N Y 10805 varieties by NY's Geneva Research Station in 1962 Once widely planted in British Columbia, Canada Ripens in late September; at last report now almost entirely uprooted and replaced by other varieties except where grown for tablegrape and juice production
An ancient Hebrew unit of dry volume measure, equal to an ephah and to one-tenth of a homer, and approximately equal to 22 litres
{i} large container which holds water for bathing; washing; bathroom
When you have or take a bath, or when you are in the bath, you sit or lie in a bath filled with water in order to wash your body. if you have a bath every morning Take a shower instead of a bath
Molten metal pool in a ladle or furnace
A bath is a container filled with a particular liquid, such as a dye or an acid, in which particular objects are placed, usually as part of a manufacturing or chemical process. a developing photograph placed in a bath of fixer. see also bloodbath, bubble bath, swimming bath, Turkish bath. A city of southwest England southeast of Bristol. Famous for its Georgian architecture and its hot mineral springs, tapped by the Romans in the first century , it is a popular resort. Population: 84,100. An ancient Hebrew unit of liquid measure, equal to about 38 liters (10 U.S. gallons). a city in southwest England, famous for its old Roman baths and 18th century buildings. City (pop., 1995 est.: 84,000), southwestern England. Situated on the River Avon, it was founded as Aquae Sulis by the Romans, who were attracted to its hot mineral springs. The Anglo-Saxons arrived in the 6th century AD, followed by the Normans 1100. In the Middle Ages it was a prosperous centre for the cloth trade. When the Roman baths were rediscovered in 1755, Bath had already revived as a spa; its popularity is reflected in the works of Jane Austen, Richard Brinsley Sheridan, and Tobias Smollett. It was rebuilt and extended in the Palladian style during the 18th century. Bath today retains many of its 18th-century structures
{f} take a bath, bathe, wash oneself in a bath
GARDEN
an ancient Hebrew liquid measure equal to about 10 gallons
A city in the west of England, resorted to for its hot springs, which has given its name to various objects
Aqua around your body, unknown fenomena for the Vikings
If you bath someone, especially a child, you wash them in a bath. Don't feel you have to bath your child every day. = bathe Bath is also a noun. The midwife gave him a warm bath
When you bath, you have a bath. The three children all bath in the same bath water. = bathe
to water, vapor, hot air, or the like; as, a cold or a hot bath; a medicated bath; a steam bath; a hip bath
An electroplating or anodizing solution is often called "bath "
Herbal therapy being immersed with a water based infusion or through osmosis
(B) large penalty
A bath is a container, usually a long rectangular one, which you fill with water and sit in while you wash your body. In those days, only quite wealthy families had baths of their own
Accessories Plumbing Cabinets Hinges Knobs Pulls Door Hinges Knockers Misc Parts Locksets Ext Mortise Ext Tubular Interior Miscellaneous Hardware Lighting Switchplates Support Support Contact Us Your Cart
you soak your body in a bathtub; "he has a good bath every morning" a vessel containing liquid in which something is immersed (as to process it or to maintain it at a constant temperature or to lubricate it); "she soaked the etching in an acid bath" a town in southwestern England on the River Avon; famous for its hot springs and Roman remains an ancient Hebrew liquid measure equal to about 10 gallons
a town in southwestern England on the River Avon; famous for its hot springs and Roman remains an ancient Hebrew liquid measure equal to about 10 gallons
Roman and Greek public bathing facilities, often with hot and cold bath areas and sweat rooms
a room (as in a residence) containing a bath or shower and usually a washbasin and toilet
This is a process by which the humans drench the floor, walls, and themselves You can help by shaking vigorously and frequently
A solution in which plates or prints are immersed; also, the receptacle holding the solution
This is a process by which the humans drench the floor, walls and themselves You can help by shaking vigorously and frequently
This is a process by which the hoomans drench the floor, walls and themselves You can help by shaking vigorously and frequently
fresh
Bath Oliver
A hard dry biscuit made from flour, butter, yeast and milk; often eaten with cheese
Bath Olivers
plural form of Bath Oliver
Bath chairs
plural form of Bath chair
bath book
A waterproof book for children that can be read in the bath
bath books
plural form of bath book
bath kimono
a bathrobe in the style of a Japanese kimono
bath mat
A small mat used next to a bathtub to absorb water and thus prevent slipping
bath time
The time of day when a person has, or is given, a bath
bath times
plural form of bath time
bath-brush
A waterproof type of brush, designed for personal hygiene in the bath and/or shower
Bath Mitzvah
Jewish coming of age ceremony for girls
Bath Mitzvah party
party celebrating a Jewish girl's Bat Mitzvah (coming of age ceremony)
Bath Party
or Baath Party Arab political party that advocates formation of a single Arab socialist state. It was founded in Damascus, Syria, by Michel Aflaq and Sal al-Dn al-Br in 1943 and in 1953 merged with the Syrian Socialist Party to form the Arab Socialist Bath Party. It espoused nonalignment and opposition to imperialism and colonialism. It gained control of Syria in 1963 after the failure of a short-lived union with Egypt and of Iraq in 1968 after a series of coups there; the Iraqi branch of the party was toppled as a result of the Second Persian Gulf War (2003). The party also has branches in other Middle Eastern countries. See also Pan-Arabism; Hfiz al-Assad; Saddm Hussein
Bath chair
A hooded wheelchair used especially for invalids, typically at a spa. a special chair with wheels and a cover, used in the past for moving someone old or sick around wheelchair
bath asparagus
Old World star of Bethlehem having edible young shoots
bath attendant
attendant at a bath house
bath chair
a wheelchair usually pushed by an attendant, as at a spa
bath chair
wheelchair that is especially used for invalids at a health spa; wheel-chair with a cover
bath foam
soap placed bath water in order to make bubbles
bath linen
linens for use in the bathroom
bath mat
a heavy towel or mat to stand on while drying yourself after a bath
bath oil
a scented oil added to your bath water
bath recoating
applying new finish to a bathtub
bath robe
long garment work after a shower or bath
bath salts
a preparation that softens or scents a bath
bath salts
A perfumed crystalline substance for softening bathwater
bath salts
nice-smelling salts used to bring a nice odor to the bathroom or (when used in a bath) to relax and refresh an individual
bath towel
a large towel; to dry yourself after a bath
bath towel
A bath towel is a very large towel used for drying your body after you have had a bath. a large towel (=piece of material for drying yourself)
bath towel
large-size towel for using after a bath or shower
bath water
Your bath water is the water in which you sit or lie when you have a bath. to throw the baby out with the bath water: see baby
bath water
water used for a bath
bath-house
building equipped for bathing, building containing dressing rooms for bathers
Roman bath
Any of the buildings in a Roman baths complex
Turkish bath
An establishment where these facilities are available
Turkish bath
A Middle Eastern style steam bath followed by a dip in cool water and massage
bathe
To clean a person by immersion in water or using water; to take a bath, have a bath
bathe
To cover or surround

A dense fog bathed the city streets.

bathe
To apply water or other liquid to; to suffuse or cover with liquid

The incoming tides bathed the coral reef.

bathe
To sunbathe

The women bathed in the sun.

bathe
To immerse oneself, or part of the body, in water for pleasure or refreshment; to swim
bathe
To clean oneself by immersion in water or using water; to take a bath, have a bath
bathe
The act of swimming or bathing, especially in the sea, a lake, or a river; a swimming bath

I'm going to have a midnight bathe tonight.

bathed
Simple past tense and past participle of bathe
bathed
Simple past tense and past participle of bath
bathing
Present participle of bath
baths
plural form of bath
baths
Third-person singular simple present indicative form of bath
baths
An enclosed public swimming pool; originally a place having individual cubicles where people without bathrooms could have a bath
blood bath
A massacre
blood bath
An upset (as of a game with unexpected results.)
bubble bath
A bath in which an additive (usually sold as Bubble Bath in the store) is poured directly in to the water that creates bubbles
draw a bath
To fill a bathtub with water in preparation for taking a bath

Never leave a child unattended when you are drawing him a bath.

early bath
Being shown a red card in soccer

That was a horrible tackle, he can expect an early bath for that.

half bath
A bathroom or lavatory in a home containing a sink and a toilet, but no bathtub or shower
have a bath
To wash oneself in a bath; to bath
ice bath
A receptacle containing ice and water (and sometimes salt) that is used to lower something's temperature, or to keep it cold
run a bath
To fill a bathtub with water in preparation for taking a bath

Never leave a child unattended when you are running him a bath.

sand bath
A piece of laboratory equipment consisting of a container fitted with heated sand, that is used to provide an even source of heat
sitz bath
A hydrotherapeutic bath taken in a sitting position
sponge bath
A type of bathing, usually conducted in hospitals, which involves washing someone with a sponge. Usually the person being washed is bed-ridden
steam bath
A room or building filled with steam, in which people sit and sweat
steam bath
The act of bathing by exposure to steam
sulfur bath
a curative bath in which the water used has sulfates dissolved in it; especially one in which the source of the water is a natural hot spring
sulphur bath
Alternative spelling of sulfur bath
take a bath
To bathe

She told the children to take a bath and wash off the mud and grime.

take a bath
To lose a large amount of money in an investment

Shareholders took a bath when the company went bankrupt.

trap-bath split
a vowel split in some varieties of English (such as British English as spoken in southern England, American English spoken in Boston, and Australian, New Zealand and South African English) in which the phoneme /æ/, as pronounced in other varieties of English, is pronounced in some words as /ɑː/
ultrasonic bath
A piece of industrial or laboratory equipment that consists of a container, or bath, used for cleaning, or mixing things inserted into the bath, by means of sending ultrasonic vibrations through the liquid in the bath
water bath
A piece of laboratory equipment consisting of a heated vessel containing water, in which is suspended a flask etc that is to be subject to careful heating
water-bath
Alternative spelling of water bath
whore bath
A quick bathing by hand using a wet washcloth or a pre-moistened towelette, to extending the interval between showers or in cleaning up after casual sexual intercourse
you need a bath
You need to take a bath
Sitz bath
A bath in which a person sits in water up to the hips
hip bath
A bath in which a person sits in water up to the hips
bathe
{v} t. to wash in water, soak, soften, supple
bird bath
A bird bath is an artificial puddle on a pedestal, created with a shallow basin that is filled with water for bathing and drinking and used in combination with species-appropriate shrubs and trees
throw the baby out with the bath
Reject all of something because part is faulty. "God knows that there are weaknesses in the program, but if they act too hastily they may cause the baby to be thrown out with the bathwater."
water bath
A bain-marie (pronounced: [bɛ̃ maʁi]; also known as a water bath in English, Italian: bagno maria, [ˈbaɲːo maˈɾia], or Spanish: baño maría) is a French term for a piece of equipment used in science, industry, and cooking to heat materials gently and gradually to fixed temperatures, or to keep materials warm over a period of time
whirlpool bath
A therapeutic bath in which all or part of the body is exposed to forceful whirling currents of hot water
Order of the Bath
a group of British people who have been given a special title of honour for their achievements. Members of the Order of the Bath have the title 'Sir' (for a man) or 'Dame' (for a woman), and it is regarded as a very special honour
Turkish bath
A Turkish bath is a place where you can have a Turkish bath. a type of bath in which you sit in a very hot steamy room, have a massage, then take a cold shower or bath. Bath originating in the Middle East, combining exposure to warm air, steam immersion, massage, and a cold bath or shower. The Turkish bath (ammm) reflects the fusion of the massage and cosmetic aspects of the Eastern bath tradition and the plumbing and heating techniques of the Romans. Turkish baths were smaller than the Roman thermae and more sparsely lit. The baths at Constantinople were domed, and rooms were richly decorated with marble or mosaics. Used for socializing and relaxation as well as bathing, the ammm was popular throughout the Islamic world; some baths are still in use. In the 19th century, the Turkish bath was adapted and exported to Europe and the U.S
bathe
the act of swimming; "the Englishman said he had a good bathe" cleanse the entire body; "bathe daily" clean one's body by immersion into water; "The child should bathe every day" suffuse with or as if with light; "The room was bathed in sunlight
bathe
To bask in the sun
bathe
to take a bath or clean using water
bathe
suffuse with or as if with light; "The room was bathed in sunlight
bathe
If you bathe someone, especially a child, you wash them in a bath. Back home, Shirley plays with, feeds and bathes the baby. = bath
bathe
If you bathe in a sea, river, or lake, you swim, play, or wash yourself in it. Birds and animals can also bathe. The police have warned the city's inhabitants not to bathe in the polluted river. Bathe is also a noun. Fifty soldiers were taking an early morning bathe in a nearby lake. + bathing bath·ing Nude bathing is not allowed
bathe
cleanse the entire body; "bathe daily"
bathe
{f} take a bath, wash, wash oneself in a bath
bathe
To immerse or cover one's self, as in a bath
bathe
The immersion of the body in water; as, to take one's usual bathe
bathe
When you bathe, you have a bath. At least 60% of us now bathe or shower once a day. = bath
bathe
To moisten or suffuse with a liquid
bathe
the act of swimming; "the Englishman said he had a good bathe"
bathe
To lave; to wet
bathe
If a place is bathed in light, it is covered with light, especially a gentle, pleasant light. The arena was bathed in warm sunshine The lamp behind him seems to bathe him in warmth. see also sunbathe. a bathe when you swim in the sea, a river, or a lake
bathe
To surround, or envelop, as water surrounds a person immersed
bathe
To wash by immersion, as in a bath; to subject to a bath
bathe
To bathe one's self; to take a bath or baths
bathe
suffuse with or as if with light; "The room was bathed in sunlight"
bathe
To apply water or some liquid medicament to; as, to bathe the eye with warm water or with sea water; to bathe one's forehead with camphor
bathe
If you bathe a part of your body or a wound, you wash it gently or soak it in a liquid. Bathe the infected area in a salt solution
bathe
{i} washing, bathing, immersion (British)
bathe
clean one's body by immersion into water; "The child should bathe every day"
bathed
past of bathe
bathed
If someone is bathed in a particular emotion such as love, they feel it constantly in a pleasant way. a physical sensation of being bathed in love
bathed
If someone is bathed in sweat, they are sweating a great deal. Chantal was writhing in pain and bathed in perspiration
bathes
third-person singular of bathe
bathing
the act of washing yourself (or another person)
bathing
the activity of swimming in the sea, a river, or a lake
bathing
Act of taking a bath or baths
bathing
immersing the body in water or sunshine
bathing
Designed for use whilst bathing
bathing
{i} washing, cleaning oneself
bathing
present participle of bathe
baths
{i} (UK) public swimming pool (Archaic); submersion or washing of the body or any parts in water or other substance for the purpose of medical treatment (Medicine)
baths
plural of bath
bubble bath
a bath in which you add something to foam and scent the bath water
have a bath
bathe, wash oneself in the bath
mud bath
a bath in warm mud (as for treating rheumatism)
nauheim bath
hence, any similar treatment using waters artificially charged with the essential ingredients of the natural mineral waters of Bad Nauheim
needle bath
{i} bath in which water is forcefully projected on a person's body in fine streams
ritual bath
mikveh, place for ritual washing, purification bath
shower bath
washing yourself in a shower; you stand upright under water sprayed from a nozzle; "he took a shower after the game"
sitz bath
A tub in which one bathes in a sitting posture; also, a bath so taken; a hip bath
steam bath
a room that can be filled with steam in which people bathe; `vapour bath' is a British term
swimming bath
A swimming baths or swimming bath is a building that contains an indoor public swimming pool. The plural swimming baths can be used to refer to one or more than one of these places. It had been two years since I had been to the swimming baths
take a bath
To sustain a loss on either a speculation or investment
taking a bath
washing, bathing (oneself)
throw out the child along with the bath
give up the good with the bad
water bath
The French call this cooking technique bain marie It consists of placing a container of food in a large, shallow pan of warm water, which surrounds the food with gentle heat The food may be cooked in this manner either in an oven or on top of a range This technique is designed to cook delicate dishes such as custards, sauces and savory mousses without breaking or curdling them It can also be used to keep foods warm
water bath
To place a container of food in a large pan of warm water, which surrounds the food with heat The water bath is used to cook custards, sauces, and mousses, and may be used to keep food warm
water bath
A device for regulating the temperature of anything subjected to heat, by surrounding the vessel containing it with another vessel containing water which can be kept at a desired temperature; also, a vessel designed for this purpose
Turkish - English

Definition of bath in Turkish English dictionary

Sitz Bath
(Tıp) Hemoroid ve anal çatlak(Fisur) rahatsızlıklarını hafifletmek için hastanın içine oturtulduğu ve içinde bir miktar sıcak su bulunanÖzel bir plastik kap
kudret hamamı Turkish bath
(the water of which comes from a thermal spring)
bath
Favorites