başlatmak

listen to the pronunciation of başlatmak
Turkish - English
start

Tom certainly looks like he wants to start a fight. - Tom kesinlikle bir döğüşü başlatmak istiyor gibi görünüyor.

Starting a fight with Tom wasn't such a good idea. - Tom'la bir döğüş başlatmak çok iyi bir fikir değildi.

initiate
begin
commence
get going
open the ball
trigger
lead off
stir up
lead away
launch
give a start
institute
start , initiate , launch
to get or allow (someone) to begin (something)
open
(Konuşma Dili) to get (someone) started, get (someone) going, cause (someone) to start rehearsing a long list of complaints
to start, to initiate, to instigate; to trigger, to cause; to cause to swear
set off
induct
(Hukuk) to initiate, to introduce
(Biyokimya,Tıp) induce
mount
trigger off
inaugurate
pick up
invoke
activate
cause
instigate
originate
usher
precipitate
wage
bring into
touch off
initialize
open up
kick off
başla
begin

Birth is, in a manner, the beginning of death. - Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır.

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

başlatma
{i} initiating
başla
began

Next month it'll be five years since he began playing the violin. - Önümüzdeki ay keman çalmaya başlayalı beş yıl olacak.

You began to learn Esperanto. - Esperanto öğrenmeye başladınız.

başlatma
{i} induction
başla
(Bilgisayar) run

They started running. - Onlar koşmaya başladılar.

The dog began to run. - Köpek koşmaya başladı.

başlatma
(Denizbilim) promoter
başlatma
(Biyokimya) promotor
başlatma
(Bilgisayar) invocation
başlatma
launch

The general decided to launch an offensive against the enemy camp. - General düşman kampına karşı bir saldırı başlatmaya karar verdi.

They decided to launch a major attack. - Büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiler.

başlatma
(Bilgisayar) booting
başlatma
(Bilgisayar,Teknik) initialization
başla
enter upon
başla
got start
başla
{f} beginning

All beginnings are difficult. - Bütün başlangıçlar zordur.

At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning. - O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur.

başla
log on
başla
begun

The War of 1812 had begun. - 1812 Savaşı başlamıştı.

My memory of her has begun to recede. - Onunla ilgili anılarım azalmaya başladı.

başla
gotten start
başla
got down to
başla
go about

Now I must go about my work. - Şimdi işime başlamalıyım.

başla
strike up

The student center is a good place to strike up conversations. - Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer.

başla
fall to
başla
start off

I quit my job and moved so I could start off with a clean slate. - Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım.

Let's start off on the same page. - Aynı sayfada başlayalım.

başla
set about

I must set about that work without delay. - Gecikmeden o işe başlamalıyım.

We got up early and set about cleaning our house. - Erken kalktık ve evimizi temizlemeye başladık.

başla
get start
başla
get down to

It's time to work now. Let's get down to business. - Şimdi çalışma vakti. İşe başlayalım.

It's time to get down to business. - İşe başlamanın zamanıdır.

başla
commence

Commencement is typically the first or second Saturday in April. - Başlangıç genellikle nisan ayının birinci ya da ikinci cumartesisidir.

Tom's trial commenced three days later. - Tom'un davası üç gün sonra başladı.

başla
knuckle down
başla
went about
başlatma
initiation
başla
log#on
başlatma
starting, initialization
başlatma
(Nükleer Bilimler) start

Tom certainly looks like he wants to start a fight. - Tom kesinlikle bir döğüşü başlatmak istiyor gibi görünüyor.

Starting a fight with Tom wasn't such a good idea. - Tom'la bir döğüş başlatmak çok iyi bir fikir değildi.

başlatma
{i} sendoff
dava işlemlerini başlatmak
(Hukuk) to institute proceedings
inceleme başlatmak
launch an investigation
inceleme başlatmak
start an investigation
istifinden başlatmak
slang to make (someone) swear
kanuni takibat başlatmak
institute legal proceedings
kavgayı başlatmak
set about
mektepe başlatmak
slang to sell
oyunu başlatmak
kick off
proje başlatmak
launch a project
savaş başlatmak
go to war
soruşturma başlatmak
institute an inquiry
yayını başlatmak
sign on
yemin töreniyle başlatmak
swear in
yemin töreniyle başlatmak
swear into
yeminle işe başlatmak
swear into
yeminle işe başlatmak
swear in
yeniden başlatmak
restart , software reset
yeniden başlatmak
reopen
Turkish - Turkish
Başlamasına yol açmak: "Kendini küçük yaşta zorla kemana başlatan amcasını o anda şefkatle hatırladı."- H. Taner
Birinin kötü konuşmasına yol açmak
Başlamasına yol açmak
başlatma
Başlatmak işi
başlatmak
Favorites