as well as

listen to the pronunciation of as well as
English - Turkish
hem de

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

O hem çekici hem de çalışkandır. - She is charming as well as diligent.

birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

hem ... hem de ...: He gave me money
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
yanısıra
yanı sıra

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

İngilizcenin yanı sıra matematik de öğretir. - He teaches mathematics as well as English.

kadar

O, Fransızca kadar İspanyolca da konuşuyor. - He speaks Spanish as well as French.

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

böyle olmakla birlikte
hem

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

-e kadar
gibi
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

ilaveten bu bir tarafa
olmakla beraber
olduğu kadar

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

kadar iyi

Ben sizin kadar iyi yüzebilirim. - I can swim as well as you.

Linda Meg kadar iyi dans edebilir. - Linda can dance as well as Meg.

bu bir tarafa
ilaveten
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

ek olarak
ile birlikte
as as
kadar
as well as to
yani olarak
English - English
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

too; likewise; in addition
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

in addition to, and also, and likewise, besides
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
as well as

  Turkish pronunciation

  äz wel äz

  Pronunciation

  /ˈaz ˈwel ˈaz/ /ˈæz ˈwɛl ˈæz/

  Videos

  ... as well as anything that I've discovered and ...
  ... the speakers, both the government speakers as well as ...

  Word of the day

  wallah
Favorites