amazed, struck dumb with surprise

listen to the pronunciation of amazed, struck dumb with surprise
English - Turkish

Definition of amazed, struck dumb with surprise in English Turkish dictionary

astonished
hayret etmek
astonished
şaşmak
astonished
apışmak
astonished
afallaşmak
astonished
afallamak
astonished
şaşkın

Tom şaşkına uğramış olmalı. - Tom must've been astonished.

İşletmenin başarısı herkesi şaşkına çevirdi. - The success of the enterprise astonished everybody.

astonished
şaşırmış

Görünüşte şaşırmış gibi duruyordu. - She stood astonished at the sight.

Onların yaralarını gördüğümüzde şaşırmıştık. - We were astonished when we saw their wounds.

astonished
şaşırmak
astonished
aklı durmak
astonished
şaşırıp kalmak
astonished
{f} şaşırt

Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı. - The fearful noise astonished anyone coming for the first time.

astonished
şaşırttı

Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı. - The fearful noise astonished anyone coming for the first time.

astonished
Çok şaşırmış, afallamış
astonished
{s} afallamış

Gerçekten afallamıştım. - I was truly astonished.

Tom gerçekten afallamıştı. - Tom was genuinely astonished.

astonished
(sıfat) afallamış
astonished
[adj] şaşırmış
English - English
{a} astonished
amazed, struck dumb with surprise
Favorites