a coincidence point

listen to the pronunciation of a coincidence point
English - Turkish

Definition of a coincidence point in English Turkish dictionary

coincidence
{i} rastlantı

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

coincidence
tesadüf

Mary ve benim aynı trende olmamız, tamamen bir tesadüftü. - It was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.

Tom bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyor. - Tom doesn't think this is a coincidence.

coincidence
çakışım
coincidence
(Felsefe) örtüşme
coincidence
aynı zamanda olma
coincidence
(Biyokimya) eşzamanlılık
coincidence
(Edebiyat) tevarüt
coincidence
(Edebiyat) esindeşlik
coincidence
(Denizbilim) rastlantısal eşzamanlılık
coincidence
rast

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

coincidence
raslantı

Hayat sadece bir raslantı dizisidir. - Life is just a series of coincidences.

coincidence
uygunluk
a point
Bir nokta
coincidence
çakışma
coincidence
uyuşma/tesadüf
coincidence
çakışma,rastlantı
coincidence
(isim) denk gelme, tesadüf, rastlantı; çatışma
coincidence
{i} çatışma
coincidence
(Nükleer Bilimler) çakışma,aynı anda olma, raslaşma
English - English
coincidence
coincidence point
Of two mappings, a point in the domain of both mappings that has same image under both
A point
punctum
a coincidence point

  Hyphenation

  a co·in·ci·dence point

  Turkish pronunciation

  ı kōînsîdıns poynt

  Pronunciation

  /ə kōˈənsədəns ˈpoint/ /ə koʊˈɪnsɪdəns ˈpɔɪnt/

  Word of the day

  fussbudget
Favorites