diren

listen to the pronunciation of diren
Türkçe - İngilizce
hayfork
med. tube, catheter, drain
pitchfork
pitchfork, hayfork
resist

Tom resisted the impulse to kiss Mary. - Tom Mary'yi öpme dürtüsüne direndi.

Tom couldn't resist peeking through the keyhole. - Tom anahtar deliğinden bakmaya direnemedi.

hay fork
Türkçe - Türkçe
Dirgen
sadi diren
Ayrıntıların ağır bastığı duvar panolarıyla tanınmış, 1927 de doğmuş seramik sanatçımız
diren