diren

listen to the pronunciation of diren
Türkçe - İngilizce
hayfork
med. tube, catheter, drain
pitchfork
pitchfork, hayfork
resist

Tom resisted the impulse to tell Mary what an idiot she had been. - Tom Mary'nin ne kadar aptal olduğunu söyleme dürtüsüne direndi.

The people resisted their cruel ruler. - İnsanlar zalim hükümdara direndi.

hay fork
Türkçe - Türkçe
Dirgen
sadi diren
Ayrıntıların ağır bastığı duvar panolarıyla tanınmış, 1927 de doğmuş seramik sanatçımız
diren