devotedness

listen to the pronunciation of devotedness
İngilizce - Türkçe
sadıklık
sadiklik
[n] bağlılık
addiction
{i} düşkünlük
addiction
bağımlılık

Sigara içmek alışkanlık değildir; bir bağımlılıktır. - Smoking is not a habit; it's an addiction.

Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salgılanmasını arttırır. - All drugs of addiction increase the release of dopamine in the brain.

devoted
{s} -e düşkün; -i seven
devoted
sadık

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

Biz evlendiğimizden beri o sadık bir aile babası oldu. - Since we got married, he's become a devoted family man.

devoted
bağlı

Tom ve Mary birbirlerine çok bağlılar. - Tom and Mary are very devoted to each other.

Tom ve Mary ikisi de ebeveynlerine çok bağlılar. - Tom and Mary are both very devoted parents.

devoted
{s} üzerine titreyen
devoted
{s} özverili

Tom ve Mary çok özverili ebeveynlerdir. - Tom and Mary are very devoted parents.

Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir. - Thanks to Facebook, stalking is no longer the bastion of a few devoted enthusiasts, but a highly automated task convenient enough even for the busy housewife.

addiction
(Denizbilim) katma
addiction
(Tıp) adiksiyon
devoted
adanmış

Leyla babasına adanmıştı. - Layla was devoted to her father.

addiction
tiryakilik
addiction
alışkanlık

Sigara içmek bir alışkanlık değil ama bir bağımlılıktır. - Smoking is no habit but an addiction.

Sigara içmek alışkanlık değildir; bir bağımlılıktır. - Smoking is not a habit; it's an addiction.

addiction
tutkunluk
devoted
{f} ada

O, gönüllü faaliyetine kendini adamış. - She devoted herself to the volunteer activity.

O kendini kimya çalışmasına adadı. - He devoted himself to the study of chemistry.

devoted
gönülden bağlı
addiction
(Diş Hekimliği) ilaca tutsaklık, bağımlılık
addiction
{i} alışma
addiction
(Tıp) Meyil
addiction
(Tıp) İtiyad
addiction
{i} tutku
addiction
(Tıp) İptila, bir itiyada düşkünlük, alışkanlık (alkol, ilaç vs.)
devoted
sadakatle
devoted
düşkün
devoted
merbut
devoted
fedakâr

Tom ve Mary fedakâr ebeveynlerdir. - Tom and Mary are devoted parents.

Fadıl ve Leyla'nın ikisi de çok fedakar anne babalardı. - Fadil and Layla were both very devoted parents.

devoted
{s} -e sadık, -e içten bağlı
devoted
{s} (to)
devoted
devote ada
devoted
devotedly fedakârcasına
İngilizce - İngilizce
The state of being devoted
{i} state of being committed, state of being dedicated
feelings of ardent love; "their devotion to each other was beautiful"
{n} addictedness
{n} addiction
devoted
Consigned to evil or destruction; cursed; doomed
devoted
Zealous; characterized by devotion
devoted
{s} faithful, dedicated, loyal
devoted
Past tense and past participle of devote
devoted
Consecrated to a purpose; strongly attached; zealous; devout; as, a devoted admirer
devoted
zealous in devotion or affection; "a devoted husband and father"; "devoted friends
devoted
(followed by `to') dedicated exclusively to a purpose or use; "large sums devoted to the care of the poor"; "a life devoted to poetry"
devoted
Something that is devoted to a particular thing deals only with that thing or contains only that thing. The shop is devoted to a new range of accessories. = dedicated
devoted
Vowed; dedicated; consecrated
devoted
If you are devoted to something, you care about it a lot and are very enthusiastic about it. I have personally been devoted to this cause for many years Joyce Bryt is a devoted Star Trek fan. = dedicated
devoted
zealous in devotion or affection; "a devoted husband and father"; "devoted friends"
devoted
Someone who is devoted to a person loves that person very much. a loving and devoted husband 50 years on, the couple are still devoted to one another. = dedicated
devotedness