dev

listen to the pronunciation of dev
Türkçe - İngilizce
giant

That's one small step for a man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth. - Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı.

colossus
massy
person or thing of enormous size
titan
monster

It's a monster storm. - Dev gibi bir fırtına.

Layla thinks that dingoes are huge monsters. - Leyla dingoların devasa canavarlar olduğunu düşünüyor.

(dişi) giantess
colossal

A colossal earthquake ripped through the city. - Devasa bir deprem şehrin içinden yardırıp gitti.

What a colossal waste of time! - Ne devasa bir zaman kaybı!

kingsize
something that is huge
huge

The huge tanker has just left the dock. - Dev tanker az önce rıhtımdan ayrıldı.

A huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years. - Dev bir federal bütçe açığı, yıllardır Amerikan ekonomisinin başına bela oldu.

giant, colossus; gigantic, monstrous, colossal
goliath
ogre
monstrous
ogres
supermassive
{s} cyclopean
dev gibi
giant
dev gibi
titanic
dev fırtına dalgaları
(Askeri) extreme storm waves
dev adım
giant stride
dev adımlarıyla ilerlemek
to make great strides
dev anası
1. giantess. 2. huge woman
dev aynası
distorting mirror
dev boyutlu
of vast dimensions
dev dalga
breaker
dev dalga
surge
dev dalga
billow
dev deniz kaplumbağası
(Tabiat Doğa) (sürüngen, Fam: deniz kaplumbağaları) loggerhead sea turtle
dev denizanası
man of war
dev fotoğraf
photomural
dev galaksi
giant galaxy
dev gemi
leviathan
dev gezegen
giant planet
dev gibi
gargantuan
dev gibi
huge, enormous, immense, titanic, gigantic, colossal, gargantuan
dev gibi
giantlike
dev gibi
Cyclopean
dev gibi
huge
dev gibi
enormous, huge, gigantic
dev gibi
gigantic

A gigantic bird came flying toward him. - Dev gibi bir kuş ona doğru uçarak geldi.

I was dwarfed by his gigantic frame. - Onun dev gibi yapısı tarafından cüceleştim.

dev gibi
mammoth
dev gibi
gigantean
dev gibi kadın
giantess
dev gökada
giant galaxy
dev hayvan
behemoth
dev heykel
colossus
dev jet uçağı
jumbo jet
dev kaya
scar
dev kaya
scaur
dev köpekbalığı
porbeagle
dev piton
anaconda
dev toy kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: toygiller) kori bustard
dev uçak
sky liner
dev uçak
airliner
dev yaratık
behemoth
dev yıldız
giant star
dev zehirli yılan
(avus.) taipan
dev şarap fıçısı
(yakl. 400 lt.) pipe
dev gibi
monster

It's a monster storm. - Dev gibi bir fırtına.

devler
Giants
Tek gözlü dev
Cyclops
apollon'un öldürdüğü dev yılan
Python
dev gibi
gigantesque
dev gibi
hugely
insan yiyen dev
ogre
insan yiyen dev
(dişi) ogress
kendini dev aynasında gören
taffy nosed
kendini dev aynasında görmek
to be too big for one's boots
kendini dev aynasında görmek
think no small beer of oneself
kendini dev aynasında görmek
to overrate oneself vastly
obur dev
gargantua
tropik dev balık
manta
tropik dev balık
Manta Ray
tüylü dev arı
humblebee
tüylü dev arı
bumblebee
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) şeytan, ifrit, cin.DE'V : Aldatmak, hud'a
Çok büyük, çok önemli
Olağanüstü irilikte olan
Olağanüstü irilikte olan: "Dev vücudu içinde bir genç kız hassasiyeti taşıyor."- Y. Z. Ortaç. Çok büyük, çok önemli
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
(Osmanlı Dönemi) MÜSTETAB
(Osmanlı Dönemi) EHRAMEN
dev anası
mecaz - İri yarı kadın
dev anası
Masallarda geçen dışı dev
dev anası
İri yarı kadın
dev aynası
Nesneleri olduğundan çok büyük gösteren ayna
dev köpek balığıgiller
Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıkları takımının bir alt familyası
dev