destruction, ruin

listen to the pronunciation of destruction, ruin
İngilizce - Türkçe

destruction, ruin teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

demolition
{i} tahrip
demolition
tahrip etme
demolition
sökme
devastation
harap olma
devastation
mahvolma
demolition
yıkma
demolition
yıkım

Bu Tom'un şimdiye kadar gördüğü ilk yıkım derbiydi. - This was the first time Tom had ever seen a demolition derby.

Bu tarihi binanın yıkımını önlemek için üç binin oldukça üzerinde kişi imza attı. - Well over three thousand people signed to prevent the demolition of this historic building.

demolition
yok etme
demolition
yıkılma
devastation
harap etme/olma
devastation
harap etme
devastation
tahribat
demolition
{i} imha
demolition
{i} tüketme
demolition
yıkım/yıkma
demolition
(Askeri) TAHRİP: Yapıların, tesis veya malzemenin ateş, su, tahrip maddesi, mekanik veya diğer vasıtalar kullanılarak işe yaramaz hale getirilmesi
İngilizce - İngilizce
{i} demolition
{i} devastation
loss

It was a terrible crash: both cars were total losses.

destruction, ruin