harap etme

listen to the pronunciation of harap etme
Türkçe - İngilizce
devastation
destruction
devastating
ravage
harap etmek
{f} devastate
harap etmek
ruin
harap et
devastate

The Second Solar System War devastated the home planet. - İkinci Güneş Sistemi Savaşı ana gezegeni harap etti.

Hurricane Katrina devastated New Orleans. - Katrina kasırgası New Orleans'ı harap etti.

harap etmek
destroy
harap et
{f} ravage

Floods have ravaged parts of Germany. - Seller Almanya'nın bir kısmını harap etti.

harap etmek
(deyim) bugger up
harap etmek
deflower
harap etmek
impair
harap et
{f} devastating
harap et
deflower
harap et
{f} dilapidated
harap et
dilapidate
harap etmek
(deyim) bust up
harap etmek
lay waste
harap etmek
ravage
harap etmek
tear up
harap et
devastated

The Second Solar System War devastated the home planet. - İkinci Güneş Sistemi Savaşı ana gezegeni harap etti.

The news of Fadil's death devastated the hospital staff. - Fadıl'ın haberi hastane personelini harap etti.

harap etmek
dilapidate
harap etmek
work havoc
harap etmek
make havoc of
harap etmek
to ruin, to destroy, to devastate
harap etmek
to ruin, destroy
harap etmek
shatter
harap etmek
waste
harap etmek
play havoc with
harap etmek
slash
harap etmek
murder
harap etmek
unmake
Türkçe - Türkçe

harap etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

harap etmek
Harap duruma getirmek
harap etme