defensible

listen to the pronunciation of defensible
İngilizce - Türkçe
korunabilir
savunulabilir

Onun mantığı hiçbir şekilde savunulabilir değil. - His logic is in no way defensible.

{s} hak verilir
müdafaa edilebilir müdafaası kabil
defensible space
(Pisikoloji, Ruhbilim) savunulabilir alan
defensibly
savunulabilir şekilde
İngilizce - İngilizce
defensible