permissible

listen to the pronunciation of permissible
İngilizce - Türkçe
{s} hoşgörülebilir
(İnşaat) müsade edilebilir
olurlu
izin verilebilir
izin verilen
{s} müsaadde edilebilir
permissibly hoş görülebilecek şekilde
müsaade edilebilir
müsaade edilir surette
hoş görülebilir
(Mukavele) müsaade edilebilir, hoş görülebilir
mubah
permissible deflection
kabul edilebilir sapma
permissible deviation
izin verilebilir sapma
permissible deviation
müsaade edilebilir sapma
permissible dose
(Çevre) müsaade edilebilir doz
permissible dose
(Nükleer Bilimler) izin verilebilen doz,müsaade edilebilir doz
permissible error
(Ticaret) izin verilen hata
permissible exposure limit
(Çevre) maruz kalma limiti
permissible limit
izin verilebilir sınır
permissible load
müsaade edilebilir yük
permissible luminaire
(Aydınlatma) grizu güvenli ışıklık
permissible noise level
(Avrupa Birliği) izin verilebilir gürültü düzeyi
permissible pressure
müsaade edilebilir basınç
permissible pressure
kabul edilebilen basınç
permissible stress
izin verilebilir gerilme
permissible stress
müsaade edilebilir gerilme
permissible tolerance
müsaade edilen tolerans
permissible variation
izin verilebilir değişiklik
permissible velocity
müsaade edilen hız
permissible velocity
sınır hız
maximum permissible dose
izin verilen en yüksek doz
maximum permissible pressure
izin verilen en yüksek basınç
maximum permissible temperature rise
izin verilebilir en yüksek sıcaklık artışı
maximum permissible
(Nükleer Bilimler) maksimum müsaade edilen
maximum permissible concentration
(Askeri) Bak. "radioactivity concentration guide"
maximum permissible concentration
izin verilebilir azami yoğunluk
maximum permissible dosage
(Askeri) KABUL EDİLEBİLİR AZAMİ DOZAJ: Acil olmayan şartlar altında çalışan personel için tehlikesiz azami miktar olarak tespit edilen haftalık radyasyon miktarı. Ayrıca bakınız: "radiation dose (dosage) "
maximum permissible dose
(Nükleer Bilimler) azami izin verilebilir doz
maximum permissible dose
(Askeri) KABUL EDİLEBİLİR AZAMİ DOZ: Bir komutan veya uygun yetkili makam tarafından, cereyan etmekte olan harekatla ilgili askeri düşüncelere uygun olarak, birlik mensuplarının belirli bir süre içinde alabilecekleri birikmiş radyasyon doz sınırı olarak belirtilen radyasyon dozu
permissibility
izin verilebilirlik
permissibly
izin verilebilir şekilde
İngilizce - İngilizce
that may be allowed
That may be permitted; allowable; admissible
that may be accepted or conceded; "a kind of speculation that was permissible in cosmology but inadmissible in medicine"
{s} allowed; licensed; legitimate
That is permitted
that may be permitted especially as according to rule; "permissible behavior in school"; "a permissible tax deduction" that may be accepted or conceded; "a kind of speculation that was permissible in cosmology but inadmissible in medicine
that may be permitted especially as according to rule; "permissible behavior in school"; "a permissible tax deduction"
that may be accepted or conceded; "a kind of speculation that was permissible in cosmology but inadmissible in medicine
If something is permissible, it is considered to be acceptable because it does not break any laws or rules. Religious practices are permissible under the Constitution. allowed by law or by the rules = allowable   impermissible
permissible error
error which does not cause damage or malfunctions
permiss
A rhetorical device in which a thing is predicated on the decision of one's opponent
permissibility
The condition of being permissible; legitimacy; allowability
permissibility
A permissible act
permissibleness
The state of being permissible; legitimacy; allowableness
permiss
A choice which has been permitted
permiss
A rhetorical device in which a thing is predicated on the decision of ones opponent
permiss
A permitted choice; a rhetorical figure in which a thing is committed to the decision of one's opponent
permissibility
The quality of being permissible; permissibleness; allowableness
permissibility
admissibility as a consequence of being permitted
permissibility
{i} being permissible; allowableness; authorizable
permissibleness
{i} being permissible; allowableness; being authorizable
permissibly
In a permissible manner
permissibly
allowably, permittedly
permissible