worthy of honor; fit to be esteemed or regarded; estimable; illustrious

listen to the pronunciation of worthy of honor; fit to be esteemed or regarded; estimable; illustrious
Englisch - Türkisch

Definition von worthy of honor; fit to be esteemed or regarded; estimable; illustrious im Englisch Türkisch wörterbuch

honorable
{s} namuslu
honorable
{s} onurlu

Allah bu devleti ve bu onurlu mahkemeyi korusun. - God save this state and this honorable court.

Onurlu bir ölüm utanç verici bir yaşamdan daha iyidir. - An honorable death is better than a shameful life.

honorable
{s} şerefli
honorable
itibarlı
honorable
{s} muhterem
honorable
{s} yüce
honorable
sayın
honorable
{s} saygıdeğer
honorable
{s} saygın
Englisch - Englisch
honorable
worthy of honor; fit to be esteemed or regarded; estimable; illustrious
Favoriten