sayın

listen to the pronunciation of sayın
Türkisch - Englisch
esteemed; estimable
esteemed; dear
honorable
dear

Dear friends that know how to speak Turkish, may the morning be good for you all. - Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinizi hayrolsun.

esteemed
sayın ilgili
to whom it may concern
sayın bay
polite salutation used at the beginning of a letter to a man
sayın bay
Dear Sir
sayın bayan
Dear Madam
sayın başkan
your honor
sayın yargıç
your honor

Objection, Your Honor, this is all speculation. - İtiraz ediyorum sayın yargıç, bunların hepsi spekülasyon.

Objection, your honor! - İtiraz ediyorum, sayın yargıç!

sayın yetkili
dear madam
sayın yetkili
dear sir
itiraz ediyorum sayın yargıç
objection your honor
Türkisch - Türkisch
Saygı belirtisi olarak konuşma ve yazışmalarda kişi adlarının önüne getirilen unvan, saygıdeğer, muhterem
hidayet sayın
Topuzlu, Pembe Kadın, Kördüğüm, Köşe Kapmaca gibi tiyatro oyunlarıyla tanınmış yazarımız
sayın
Favoriten