saygın

listen to the pronunciation of saygın
Türkisch - Englisch
esteemed

Sami's family was much esteemed in Cairo. - Sami'nin ailesi Kahire'de çok saygındı.

I've been invited to speak in front of esteemed groups such as yourselves. - Sizin gibi saygın grupların önünde konuşmak için davet edildim.

reputable

Tom is reputable, isn't he? - Tom saygın, değil mi?

That is a reputable store. - Orası saygın bir mağazadır.

prestigious
respectable

I'm a respectable businessman. - Ben saygın bir iş adamıyım.

Tom looks respectable. - Tom saygın görünüyor.

important
respectable, respected, reputable, esteemed itibarlı, muteber
esteemed, respected
commanding
decent

Finding a decent man is more difficult than winning a lottery. - Saygın bir insan bulmak bir piyango kazanmaktan daha zor.

valued
notable
honorable
honourable [Brit.]
eminent
recognized
honourable
August
highly respected
wellthoughtof
{s} reputed
saygın kimse
notable
saygın kişi
worthy
saygın yaşlı adam
grand old man
kısmen saygın
semirespectable
son derece saygın
highly reputable
son derece saygın
highly regarded
yaşlı ve saygın
hoar
yaşlı ve saygın kimse
patriarch
Türkisch - Türkisch
Değerli, değeri anlaşılmış, en üst düzeye ulaşmış
Saygı gören, sayılan
Değerli, değeri anlaşılmış, en üst düzeye ulaşmış: "A. Ş. Hisar, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır."- H. Taner
Mutebber
saygın
Favoriten