wayward

listen to the pronunciation of wayward
Englisch - Türkisch
{s} asi

Baba, asi oğlu ile iletişim kurmakta sorun yaşamıştı. - The father had trouble communicating with his wayward son.

laf dinlemez
sağı solu belli olmaz
değişken
kararsız
düzensiz bir şekilde
waywardlyinatçılıkla
aksi
waywardnessinatçılık
darmadağınık
{s} şımarık

Şımarık oğlan geri döndü. - The wayward son has returned.

{s} kaprisli
dik başlılıkla
{s} dik başlı
{s} hep kafasının dikine giden, hep kendi bildiğini okumak isteyen; dik başlı, inatçı, ters
{s} tutarsız
dik başlılık
{s} nazlı
düzensizlik
{s} ters
ele avuca sığmaz
waywardly
inatçılıkla
waywardness
{i} kapris
waywardness
{i} inat
waywardness
{i} şımarıklık
waywardness
{i} dağınıklık
waywardness
{i} inatçılık
waywardness
{i} düzensizlik
Englisch - Englisch
given to wilful, perverse deviation from the expected norm; tending to stray
obstinate, contrary and unpredictable
{a} froward, unruly, peevish, morose
If you describe a person or their behaviour as wayward, you mean that they behave in a selfish, bad, or unpredictable way, and are difficult to control. wayward children with a history of severe emotional problems. behaving badly, in a way that is difficult to control (awayward (13-16 centuries), from away + -ward)
Taking one's own way; disobedient; froward; perverse; willful
resistant to guidance or discipline; "Mary Mary quite contrary"; "an obstinate child with a violent temper"; "a perverse mood"; "wayward behavior"
{s} variable; not easily controlled; changing, irregular; rebellious
waywardly
{a} frowardly, peevishly, crossly
waywardness
{n} frowardness, unruliness, peevishness, crossness
waywardly
in a wayward manner
waywardly
disobediently; irregularly, erratically
waywardness
the quality of being wayward
waywardness
{i} changeability, perverseness; irregularity
wayward
Favoriten