useful, beneficial

listen to the pronunciation of useful, beneficial
Englisch - Türkisch
faydalı
helpful
{s} yardımsever

Yardımseverliğiniz için teşekkür ederim. - I thank you for your helpfulness.

Tom oldukça yardımseverdi. - Tom was quite helpful.

helpful
{s} faydalı

Biraz daha faydalı bir şey umuyordum. - I was hoping for something a little more helpful.

Yaptığımın faydalı olduğunu düşünüyor musun? - Do you think what I did was helpful?

helpful
{s} yararlı

Onun tavsiyesi çok yararlı oldu. - His advice was very helpful.

Tom'un tavsiyesi çok yararlı idi. - Tom's advice was very helpful.

helpful
kullanışlı
helpful
yardımcı

Senin nasihatın bana her zaman yardımcı olmuştur. - Your advice is always helpful to me.

Nasıl yardımcı olabilirim? - How can I be helpful?

helpful
elverişlilik
helpful
{s} yardımsever, yardımcı: You're not being helpful. Yardımcı olmuyorsun
helpful
helpfulness yardım
helpful
helpfully faydalı bir şekilde
helpful
işe yarar
helpful
işe yarama
Englisch - Englisch
{s} helpful
useful, beneficial
Favoriten